Sökning: "abjekt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet abjekt.

 1. 1. Begärets lagar : Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi

  Författare :Sara Edenheim; Lunds universitet Historiska institutionen; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; statliga utredningar; genealogi; homosexualitet; intersexualism; abjekt; interpellation; ressentiment; historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bilder av Förintelsen. Mening, minne, kompromettering

  Författare :Max Liljefors; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Visual Studies; Visual Culture; Holocaust Representation; Holocaust Art; Holocaust Studies; Documentary Photography; Abject Art; NO!art; Monuments; Psychoanalytic Theory; Julia Kristeva; Jacques Lacan; Abjection; Sublimation; Sacrifice; Katharsis; Apocaly; Art history; Konsthistoria; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : This thesis examines the representation in visual culture of the Holocaust, the Nazi genocide of European Jewry. It is divided into three main parts, each one focusing on a particular aspect of Holocaust representation. LÄS MER