Sökning: "genealogy"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade ordet genealogy.

 1. 1. Hereditary transthyretin amyloidosis (ATTR V30M) from genes to genealogy

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Nina Norgren; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hereditary transthyretin amyloidosis; Familial amyloid polyneuropathy; transthyretin; genealogy; founder effect; miRNA; allele-specific expression; gene expression; liver; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Background: Hereditary transthyretin amyloidosis is an autosomal dominant disease with a reduced penetrance. The most common mutation in Sweden is the V30M mutation in the transthyretin gene. Clustering areas of the disease can be found in Northern Sweden, Portugal, Brazil and Japan, although sporadic cases exist worldwide. LÄS MER

 2. 2. Political Science and the Concept of Politics : A Twentieth-Century Genealogy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Enroth; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political science; concept of politics; concept of society; genealogy; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is a historical investigation of the concept of politics in twentieth-century political science. It is set against the backdrop of the comprehensive rethinking of political concepts we are witnessing today in debates about forces like globalization, individualization, multiculturalism, and postcolonialism, and it seeks to account for the apparent difficulties in rethinking politics in similar terms today. LÄS MER

 3. 3. Trees of Knowledge : Science and the Shape of Genealogy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Petter Hellström; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cultural history of science; science and metaphor; science and visual representation; family trees; tree diagrams; information management; classification; natural history; philology; music theory; genealogy; evolution; secularisation; Enlightenment; French Revolution; Augustin Augier 1758–1825 ; Félix Gallet 1773–c. 1840 47 ; Henri Montan Berton 1767–1844 .; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This study investigates early employments of family trees in the modern sciences, in order to historicise their iconic status and now established uses, notably in evolutionary biology and linguistics. Moving beyond disciplinary accounts to consider the wider cultural background, it examines how early uses within the sciences transformed family trees as a format of visual representation, as well as the meanings invested in them. LÄS MER

 4. 4. Islam på svenska : tidskriften Salaam och islams globalisering

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jonas Otterbeck; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Non-Christian religions; History of Religions; Islamology; Islam in Europe; Islam in Sweden; Muslims in Sweden; Salaam; globalization; privitization; genealogy; Rabita.; discourse; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen beskriver och diskuterar de tidskrifter och böcker som muslimer i Sverige skrivit på svenska under 1900-talet. Framförallt gås innehållet i tidskriften Salaam - Islamisk Tidskrift (grundad 1986) igenom. Innehållet diskuteras i förhållande till hur islam har globaliserats de senaste tre decennierna. LÄS MER

 5. 5. Constructing the adult learner a governmentality analysis

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Andreas Fejes; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lifelong learning; adult education; adult learner; governmentality; genealogy; policy analysis; livslångt lärande; vuxenutbildning; den vuxna studerande; styrningsrationalitet; governmentality; genealogi; policy analys; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera hur den vuxna studerande konstrueras genom olika styrningstekniker inom Vuxenutbildning, Folkbildning och Högre utbildning. Vidare är syftet att analysera vad för styrningsrationalitet som både skapas genom och som skapar dessa praktiker. LÄS MER