Sökning: "genealogy"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade ordet genealogy.

 1. 1. Hereditary transthyretin amyloidosis (ATTR V30M) from genes to genealogy

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Nina Norgren; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hereditary transthyretin amyloidosis; Familial amyloid polyneuropathy; transthyretin; genealogy; founder effect; miRNA; allele-specific expression; gene expression; liver; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Background: Hereditary transthyretin amyloidosis is an autosomal dominant disease with a reduced penetrance. The most common mutation in Sweden is the V30M mutation in the transthyretin gene. Clustering areas of the disease can be found in Northern Sweden, Portugal, Brazil and Japan, although sporadic cases exist worldwide. LÄS MER

 2. 2. Political Science and the Concept of Politics : A Twentieth-Century Genealogy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Enroth; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political science; concept of politics; concept of society; genealogy; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is a historical investigation of the concept of politics in twentieth-century political science. It is set against the backdrop of the comprehensive rethinking of political concepts we are witnessing today in debates about forces like globalization, individualization, multiculturalism, and postcolonialism, and it seeks to account for the apparent difficulties in rethinking politics in similar terms today. LÄS MER

 3. 3. Islam på svenska : tidskriften Salaam och islams globalisering

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jonas Otterbeck; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Non-Christian religions; History of Religions; Islamology; Islam in Europe; Islam in Sweden; Muslims in Sweden; Salaam; globalization; privitization; genealogy; Rabita.; discourse; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen beskriver och diskuterar de tidskrifter och böcker som muslimer i Sverige skrivit på svenska under 1900-talet. Framförallt gås innehållet i tidskriften Salaam - Islamisk Tidskrift (grundad 1986) igenom. Innehållet diskuteras i förhållande till hur islam har globaliserats de senaste tre decennierna. LÄS MER

 4. 4. Constructing the adult learner a governmentality analysis

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Andreas Fejes; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lifelong learning; adult education; adult learner; governmentality; genealogy; policy analysis; livslångt lärande; vuxenutbildning; den vuxna studerande; styrningsrationalitet; governmentality; genealogi; policy analys; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera hur den vuxna studerande konstrueras genom olika styrningstekniker inom Vuxenutbildning, Folkbildning och Högre utbildning. Vidare är syftet att analysera vad för styrningsrationalitet som både skapas genom och som skapar dessa praktiker. LÄS MER

 5. 5. Insiders’ outside/Outsiders’ inside Rethinking the insider regulation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Sjödin; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Financial trade; speculation; insider trading; insider regulation; market professionals; law; game rule; gambling; economy; financial markets; desire; investment; risk; symmetric information; genealogy; deconstruction; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Financial speculation has increased dramatically over the last 30 years. This means that a practice that used to be viewed as immoral gambling has become legitimate financial trade. This book explores the genealogy of the coexisting insider trading laws. LÄS MER