Sökning: "David Hamilton"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden David Hamilton.

 1. 1. Att bli miljömedveten : Perspektiv på miljöhandbokens textvärld

  Författare :Elinor Adenling; Kerstin Holmlund; David Hamilton; Leif Östman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; miljömedvetenhet; miljövänlig livsstil; discourse analysis; ecological modernization; governmentality; risk society; diskursanalys; handböcker; ekologisk modernisering; styrbarhetsmentalitet; risksamhälle; environmental consciousness; environment-friendly life-style; handbooks; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation is the study of environmental consciousness as a discursive educational project. The empirical material consist of 18 environmental handbooks that have been published in Sweden during the years 1976-2007 of which 13 appeared between 1988 and 1995. LÄS MER

 2. 2. On lifelong learning as stories of the present

  Författare :Gun Berglund; David Hamilton; Ingrid Nilsson; Richard Edwards; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lifelong learning; discourse; history of the present; stories; power knowledge; governmentality; the other; pathology; medicalisation; diskurs; berättelser; patologisering; medikalisering; livslångt lärande; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis examines the discursive construction of lifelong learning in Swedish, Australian and American policy. Lifelong learning has an aura of apparent self-evidence which this study wishes to challenge by deconstructing the normalised truths in contemporary lifelong learning policies. LÄS MER

 3. 3. Constructing the adult learner : a governmentality analysis

  Författare :Andreas Fejes; Staffan Larsson; Ulf Olsson; David Hamilton; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lifelong learning; adult education; adult learner; governmentality; genealogy; policy analysis; livslångt lärande; vuxenutbildning; den vuxna studerande; styrningsrationalitet; governmentality; genealogi; policy analys; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera hur den vuxna studerande konstrueras genom olika styrningstekniker inom Vuxenutbildning, Folkbildning och Högre utbildning. Vidare är syftet att analysera vad för styrningsrationalitet som både skapas genom och som skapar dessa praktiker. LÄS MER

 4. 4. Participation in a boundless activity : Computer-mediated communication in Swedish higher education

  Författare :Jimmy Jaldemark; David Hamilton; Agneta Hult; Lars-Owe Dahlgren; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action theory; activity; communication; computer-mediated communication; distance education; educational settings; higher education; online courses; online education; participation; tools; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The general purpose of this thesis is to understand how participation in the activity of education relates to communication and tools. This purpose unfolds by drawing on possible conceivable consequences. LÄS MER

 5. 5. The School as a Moral Arena : Constitutive values and deliberation in Swedish curriculum practice

  Författare :Katarina Norberg; David Hamilton; Pirjo Lahdenperä; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Constitutive values; curriculum; moral; schooling; intercultural education; multicultural school; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis’ main theme is the relation between school practices and the constitutive values explicitly endorsed in the Swedish national curriculum. It consists of four articles. Article I examines the new educational circumstances in a multicultural society. LÄS MER