Sökning: "event-history analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden event-history analysis.

 1. 1. Multiple Time Scales and Longitudinal Measurements in Event History Analysis

  Detta är en avhandling från Umeå : Statistik

  Författare :Danardono; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistics; Cox regression; multiple events; proportiona hazards; random effects; survival analysis; time-dependent covariates; time origin; Statistik; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Statistics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Statistik; Statistics; statistik;

  Sammanfattning : A general time-to-event data analysis known as event history analysis is considered. The focus is on the analysis of time-to-event data using Cox's regression model when the time to the event may be measured from different origins giving several observable time scales and when longitudinal measurements are involved. LÄS MER

 2. 2. Event History Analysis of Childhood Mortality and Morbidity in Purworejo, Indonesia

  Detta är en avhandling från Umeå : Statistik

  Författare :Danardono; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Leaving Home in a Peasant Society. Economic Fluctuations, Household Dynamics and Youth Migration in Southern Sweden, 1829-1866

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Martin Dribe; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; historical demography; economic stress; migration; family strategy; longitudinal analysis; leaving home; event-history analysis; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar barns flyttningar hemifrån i det förindustriella bondesamhället. Utöver att studera när barn lämnade hemmet kopplas också flyttningsprocessen till den förindustriella hushållsekonomins funktionssätt. LÄS MER

 4. 4. Agrara entreprenörer. Böndernas roll i omvandlingen av jordbruket i Skåne ca 1800-1870

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Patrick Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Lantbruksekonomi; Agricultural economics; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; 19th century Sweden.; event-history analysis; longitudinal analysis; literacy; enclosures; credit market; peasants; property rights; agricultural revolution; Entrepreneurs; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar den svenska jordbruksomvandlingen under 1800-talet. Syftet är dels att analysera böndernas roll i jordbruksomvandlingen, dels att identifiera de egenskaper som de ledande bönderna, de agrara entreprenörerna, hade. LÄS MER

 5. 5. Disability in individual life and past society life-course perspectives of people with disabilities in the Sundsvall region of Sweden in the nineteenth century

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Helena Haage; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; disability; nineteenth century; marriage; mortality; partner selection; life course; event history analysis; sequence analysis; gender; Sweden; historisk demografi; Historical Demography; historia; History;

  Sammanfattning : What did a life with disability imply for individuals in a past society? Since disabled men and women have long been hidden in history, the aim with this thesis is to uncover them and their living conditions in nineteenth-century Sweden, represented by the Sundsvall region. The data consist of parish registers, which help to trace people’s life courses and the consequences if disabilities interfered with their lives. LÄS MER