Sökning: "knowledge creation"

Visar resultat 1 - 5 av 412 avhandlingar innehållade orden knowledge creation.

 1. 1. In search of known unknowns : an empirical investigation of the peripety of a knowledge management system

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leon Michael Caesarius; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; knowledge management systems; knowledge management endeavours; knowledge management; knowledge; knowledge creation; information technology; automating; informating; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : In their quest to secure their level of competitiveness, organizations have turned their attention to a specific type of information technology (IT) solution referred to as knowledge management systems (KMS). Research recurrently views and defines such system as IT-tools that mainly enable the collection, storing and diffusion of knowledge within the boundaries of the organization. LÄS MER

 2. 2. Innovation and Efficiency : a Knowledge-Based Approach to Organizing Industrial Firms

  Detta är en avhandling från Gothenburg, Sweden : Chalmers University of Technology

  Författare :Mats Magnusson; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; innovation; efficiency; knowledge; organizing; knowledge creation; knowledge exploitation;

  Sammanfattning : This thesis deals with the organizing of industrial firms that face the challenge of achieving high levels of both innovation and efficiency, taking a knowledge-based approach to this classical trade-off. With a constructionist perspective as a point of departure, knowledge, which contains tacit and explicit components, is seen to exist at both the individual and the organizational level. LÄS MER

 3. 3. The uniqueness of knowledge management in small companies Managing knowledge as an employer strategy for lifelong learning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Ernesto Villalba; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge management; lifelong learning; European Social Fund; SME; adult education; training; knowledge; Sweden; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik;

  Sammanfattning : The present study explores the relationship between the ‘knowledge-enabling environment’ and the demand for training using a sample of 18 small private companies providing educational and consultancy services in Sweden. In this way, the dissertation is an exploration of the ways Swedish knowledge-intensive companies manage their knowledge. LÄS MER

 4. 4. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Jerker Moodysson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; epistemic communities; biotechnology; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. LÄS MER

 5. 5. A knowledge process perspective on the improvement of software processes

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Mikael Schönström; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge Sharing; Commercial and industrial economics; Knowledge Creation; Software Development; CMM; Software Process Improvement SPI Knowledge Management; Industriell ekonomi;

  Sammanfattning : The number of software-based products is increasing, which is why the importance of an efficient software development process is also increasing, from a competitive advantage perspective. For years, software development organizations have been plagued by poor product quality and high development costs. LÄS MER