Sökning: "Kristina Söderholm"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Kristina Söderholm.

 1. 1. Lukten från Örebro Pappersbruk : föroreningsmotstånd och teknikval under tidigt 1900-tal

  Författare :Kristina Söderholm; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Teknikhistoria; History of Technology;

  Sammanfattning : En vanligt förekommande uppfattning är att den svenska industrin tvingades tillämpa miljövänligare produktionstekniker först i och med den moderna miljölagstiftningen under senare hälften av 1900-talet. Det övergripande syftet med denna uppsats är dock att studera hur en miljökonflikt, dess förlopp och resultat, kom att påverka teknikvalet inom ett svenskt pappers- och massaproducerande företag redan under tidigt 1900-tal. LÄS MER

 2. 2. Tekniken som problem och lösning : föroreningsmotstånd och teknikval i 1900-talets svenska pappersmassaindustri

  Författare :Kristina Söderholm; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Teknikhistoria; History of Technology;

  Sammanfattning : With the advent of environmental issues in the public debate, historians world-wide have shown an increased interest in studying environmental issues. In this field of study, phenomena such as industrialisation, as well as economic and technological progress, have often been understood solely as the causes of environmental degradation with few attempts to examine the more complex features of the technology-environment relationship. LÄS MER

 3. 3. Riksgränsbanans elektrifiering : Stat och företag i samverkan: 1910-1917

  Författare :Roine Wiklund; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Humanities and religion - History and philosophy subjects; Historia; Teknik; Järnväg; Elektrifiering; Malmbanan; Riksgränsbanan; innovationsprocess; offentlig beställare; tekniska system; Humaniora och religionsvetenskap - Historisk-filosofiska ämnen; Teknikhistoria; History of Technology;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande doktorsavhandling i teknikhistoria är att öka kunskapen om varför, men framförallt hur och under vilka villkor den första elektrifieringen av en statsägd järnväg genomfördes i Sverige. Arbetet med Riksgränsbanans elektrifiering pågick 1908-1917 och var på många sätt ett unikt pionjärprojekt. LÄS MER

 4. 4. Hjalmar Lundbohm : En studie om ledarskap inom LKAB 1898-1921

  Författare :Curt Persson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Teknikhistoria; History of Technology;

  Sammanfattning : The thesis has as main purpose to study the influences that affected LKAB's first manager Hjalmar Lundbohm (1855-1926) in his leadership, both in mining operations and within the social structure, and how Lundbohm as a leader utilized his network. The study is implemented as a scientific biography. LÄS MER