Sökning: "Samhällsvetenskapernas historia och filosofi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Samhällsvetenskapernas historia och filosofi.

  1. 1. The Bias of the World: Theories of Unequal Exchange in History

    Detta är en avhandling från Human Ecology Division, Lund University

    Författare :John Brolin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History and philosophy of the social sciences; Nutidshistoria från 1914 ; Contemporary history since 1914 ; Ekologi; Ecology; political ecology; ecological footprint; emergy; underconsumptionism; post-Keynesian; unlimited supplies of labour; Prebisch-Singer; centre-periphery; terms of trade; staple thesis; ecologial economics; Marxist economics; classical economics; history of political economy; mercantilism; non-equvalent exchange; unequal exchange; Samhällsvetenskapernas historia och filosofi; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Detta är en histora över teorier om ojämnt utbyte och deras upphovsmän. Den börjar med merkantilismen och Richard Cantillons jordvärdeteori, ger en kort beskrivning av tidig klassisk ekonomi och Gerald Fitzhugh. LÄS MER