Sökning: "ekonomisk historia"

Visar resultat 1 - 5 av 534 avhandlingar innehållade orden ekonomisk historia.

 1. 1. I vinst och förlust : Köpmäns nätverk i 1500-talets Östersjöstäder

  Författare :Lovisa Olsson; Martin Wottle; Thomas Småberg; Dag Lindström; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Trade; Early modern history; Baltic Sea region; Credit networks; Urban history; Embedded economy; Network analysis; Town councils; Spatiality; Mobility; Economic history; Handel; Tidigmodern historia; Östersjöregionen; Kreditnätverk; Urbanhistoria; Inbäddad ekonomi; Nätverksanalys; Städernas råd; Spatialitet; Mobilitet; Ekonomisk historia; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This thesis aims to clarify how the merchant networks involved in the trade across the Baltic Sea interplayed with and contributed to create the economic culture of the Baltic Sea region. This is achieved by examining the economic, social, spatial and political aspects of the trade networks in relation to the social organisation of the early modern towns of Stockholm, Lübeck, Malmö and Reval (Tallinn) in the 16th century. LÄS MER

 2. 2. Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten 1894-1950

  Författare :Sten Ove Bergström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nyodling; historia; Sverige; Norrbotten; Kolonisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Utjordar och ödegårdar : en studie i retrogressiv metod

  Författare :Olof Karsvall; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The crisis of the Late Middle Ages is still an ongoing discussion. Desertion of small isolated settlements in woodlands is a well known fact. In villages and hamlets, however, desertion is hidden because holdings were merged (partial desertion). LÄS MER

 4. 4. Himlajord och handelsvara. : Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880

  Författare :Ulla Rosén; Lunds universitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; agrarkapitalism; ägande; jordfördelning; försäljning; arv; Agricultural history; Agrarhistoria; Economic history; Ekonomisk historia; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mellan Torneå och Amsterdam : En undersökning av Stockholms roll som förmedlare av varor i regional- och utrikeshandel 1600-1650

  Författare :Åke Sandström; Herman Schück; Jan Glete; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Stockholm; handelshistoria; Östersjön; export; import; tull; tullar; smuggling; handelsregleringar; bottniska handelstvånget; handelsordinantia; seglationsordning; tjära; beck; koppar; stångjärn; pålepenning; tolag; stora sjötullen; stapelstäder; uppstäder; stapelstadssystemet; centralortsteori; kronohandel; Åland; Västerbotten; Österbotten; Stormaktstiden; Vasatiden; History subjects; Historieämnen; Economic history; Ekonomisk historia; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER