Sökning: "Humanekologi"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade ordet Humanekologi.

 1. 1. Miljörörelsen, Volvo och bilismen : Titel Miljörörelsen, Volvo och bilismen : en jämförande studie med inriktning på social och teknisk förändring av hur tre svenska miljöorganisationer vill lösa bilismens miljöproblem och hur biltillverkaren Volvo vill lösa dem (Licentiatuppsats i humaekologi)

  Författare :Bo Nilsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; humanekologi; bilism; Volvo;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Interpretations of environmental change and diversity : a study from North East District, Botswana

  Författare :Annika C. Dahlberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Humanekologi; Afrika;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. In Rhizomia : Actors, Networks and Resilience in Urban Landscapes

  Författare :Henrik Ernstson; Thomas Elmqvist; Sverker Sörlin; Erik Swyngedouw; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; urban ecosystem services; green space; social network analysis; social movements; actor-networks; transformation; ecosystem management; scale mismatch; co-management; governance; broker; conservation; Stockholm; Human ecology; Humanekologi; Natural Resources Management; naturresurshushållning; Social network analysis; urban ecology; urban political ecology;

  Sammanfattning : With accelerating urbanization it is crucial to understand how urban ecosystems play a part in generating ecosystem services for urban dwellers, such as clean water, spaces for recreation, stress relief and improved air quality. An equally important question relate to who gets to enjoy these benefits, i.e. LÄS MER

 4. 4. Coastal morphology, mangrove ecosystem and society in North Brazil : elements determining options and resilience

  Författare :Gesche Krause; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Humanekologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Solar energy for a brighter life. A case study of rural electrification through solar photovoltaic technology in the Eastern Province, Zambia

  Författare :Mathias Gustavsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; rural development; rural electrification; distributed generation; photovoltaic technology; solar home system; energy services; Zambia; Sub Saharan Africa;

  Sammanfattning : Electricity is taken for granted in many parts of the world. In Sub-Saharan Africa, typically less than 5% of the rural population have access to this energy source. Even though electricity in itself does not lead to development, it can support a development process. LÄS MER