Sökning: "Lantbruksekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Lantbruksekonomi.

 1. 1. Jämtelands afradsland ... under professorens Hr. Anders Berchs inseende ... i Upsala afhandlade och ... framgifne den [...] decemb. 1750 af Henning Tideman, Jämtlänninge

  Detta är en avhandling från Stockholm, Tryckt hos Lars Salvius 1750

  Författare :Anders Berch; Uppsala universitet.; [1750]
  Nyckelord :Agriculture; Alllmän ekonomisk historia; Jämtland; Lantbruk; Sverige; Lantbruksekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Academisk afhandling om skattskyldig jord, I. D. med [...] Anders Hernberghs inseende, författad och till allmänt ompröfvande framstäld af Johan Elias Reiff, från Stockholm, uti den större Gustavianska lärosalen D. 13 dec. 1783

  Detta är en avhandling från Upsala, Tryckt hos Directeuren Johan Edman

  Författare :Anders Hernbergh; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [1783]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agriculture; Lantbruk; Sverige; Lantbruksekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Between crisis and opportunity. Livelihoods, diversification and inequality among the Meru of Tanzania

  Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Rolf Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; Meru; Sociologi; Tanzania; Arusha; peasants; sociology of enterprise; family farmers; smallholders; coffee production; income diversification; de-agrarianisation; agricultural intensification; inequality; social differentiation; economic liberalization.; Sociology; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Agricultural economics; Lantbruksekonomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den snabba folkökningen I Afrika söder om Sahara förändrar kontinuerligt betingelserna för bondebefolkningens försörjning. I ett av de bördigaste och samtidigt mest tättbefolkade områdena I Östafrika, Mount Meru I norra Tanzania, så har befolkningen nära tiodubblats under loppet av de senaste hundra åren. LÄS MER

 4. 4. Ekonomiska anmärkningar i afseende på flyttningstiden för tjenstefolk, med phil. facultetens bifall, under inseende af Doct. Samuel Liljeblad [...] för philosophiska graden utgifne af Bengt Kjellander [...] till ompröfning på Gustav. lärosal. d. 25 maj 1803

  Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Samuel Liljeblad; Uppsala universitet.; [1803]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lantbruksekonomi; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dissertatio oeconomico-historica de antiquis rei rusticae scriptoribus latinis, quam, ... præside Mag. Joh. Låstbom, ... publico submittit examini Dionysius Sebastianus Bodin, Wermelandus. In Audit. Carol. Maj. Die I. Julii MDCCLXXI. Horis ante Meridiem Solitis

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, Ex Prelo Joh. Edman, Reg. Acad. Typogr

  Författare :Johan Låstbom; Uppsala universitet.; [1771]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lantbruk; antiken; Lantbruksekonomi; antiken;

  Sammanfattning : .... LÄS MER