Sökning: "administrative agencies"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden administrative agencies.

 1. 1. The agencification of Europe: explaining the establishment of European Community agencies

  Detta är en avhandling från The University of Nottingham (Nottingham ETheses)

  Författare :Helena Ekelund; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; european union; eu; agency; agencies; administrative; governance; public management;

  Sammanfattning : Governance in the European Union is being transformed through the increased use of agencies to perform a range of functions in a variety of policy areas. The European Commission believes that agencies can add value but admits that their establishment has not been accompanied with a “common understanding” of their roles and purposes. LÄS MER

 2. 2. Erkännande av utländska förvaltningsbeslut

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Henrik Wenander; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mutual trust; mutual recognition; European Union; administrative agencies; global administrative law; international administrative law; public law; administrative law; federalism; home country control; förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ämnet för avhandlingen är verkningarna av utländska förvaltningsbeslut i svensk rätt. På många offentligrättsliga områden finns regler och principer som innebär att utländska beslut skall tillmätas rättsliga verkningar i Sverige. Hit hör exempelvis körkort, yrkeskvalifikationer och produktgodkännanden. LÄS MER

 3. 3. För långt från regeringen – och för nära : Expertgruppen ESO:s födelse, levnad och död

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Marja Lemne; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theories of power; power-struggle; politicians; civil servants; administration; government; experts; expert groups; scientist and influence; Government commissions; political opposition; administrative agencies; network; segments; finance ministry; ministers; policy-making; implementation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation has been to undertake a broad case study of ESO based on the theories of power, thereby analysing what happens in the political administrative system when an organisation as ESO is established with the somewhat untraditional task to question the programmes, performance, organisation and costs of the public sector. The following is discussed in this study. LÄS MER

 4. 4. The Governance Gap : Central–local steering & mental health reform in Britain and Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Wendy Katherine Maycraft Kall; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mental health; public management reform; governance; hard and soft governance; policy steering instruments; administrative traditions; institutional legacies; professions; social work; policy framing; municipal government; care ideology; medical model; disability; risk; welfare policy; Britain; Sweden.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : Why do governments choose certain types of governance strategies to steer the lower level agencies such as municipalities, health services and other welfare agencies? This is a problem facing many governments in the era of public management reforms, where policies are decided at national level while service responsibilities are decentralised and implemented by lower levels. Thus the main mechanism for governments to influence the implementation of these national reforms is through its choice of strategies and instruments to fill the governance gap between national policy-making and local government. LÄS MER

 5. 5. Rule of law after war : ideologies, norms and methods for legal and judicial reform

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Richard Zajac Sannerholm; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rule of law; legal and judicial reform; administrative reform; war-torn societies; state-building; constitutional reform; law reform; institution-building; access-creation; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Juridik; Law;

  Sammanfattning : This study concerns itself with rule of law assistance in the aftermath of war. Over the past decade, rule of law has emerged as an essential objective in state-building missions. This has led to a host of programmes and projects on law reform, constitutional development, judicial training, and institutional establishment. LÄS MER