Sökning: "longitudinal analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 535 avhandlingar innehållade orden longitudinal analysis.

 1. 1. Bayesian Cluster Analysis Some Extensions to Non-standard Situations

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statistiska institutionen

  Författare :Jessica Franzén; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cluster analysis; Clustering; Classification; Mixture model; Gaussian; Bayesian inference; MCMC; Gibbs sampler; Deviant group; Longitudinal; Missing data; Multiple imputation; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Statistics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Statistik; statistik; Statistics;

  Sammanfattning : The Bayesian approach to cluster analysis is presented. We assume that all data stem from a finite mixture model, where each component corresponds to one cluster and is given by a multivariate normal distribution with unknown mean and variance. LÄS MER

 2. 2. Learning Computing at University: Participation and Identity A Longitudinal Study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anne-Kathrin Peters; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; computing education research; engineering education research; computer science; higher education; engagement; diversity; equity; gender; competencies; culture; longitudinal; identity; participation; power; agency; uniformity; communities of practice; social theory of learning; phenomenography; student reflections; Datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik; Computer Science with specialization in Computer Science Education Research;

  Sammanfattning : Computing education has struggled with student engagement and diversity in the student population for a long time. Research in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education suggests that taking a social, long-term perspective on learning is a fruitful approach to resolving some of these persistent challenges. LÄS MER

 3. 3. Return Migration from Sweden 1968-1996. A Longitudinal Analysis

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Martin Klinthäll; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Return migration; immigrants; labour migration; transient migration; longitudinal analysis; Sweden; income performance; integration; refugee; immigrant; Migration; labor market; self-selection; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingsarbetets främsta syfte har varit att analysera vilka drivkrafter som ligger bakom beslutet att återvandra, samt att kartlägga återvandringen från Sverige 1968-1996 avseende sammansättning och utvecklingsmönster. Analysen har bedrivits ur ett arbetsmarknadsekonomiskt perspektiv, med fokus på den långsiktiga utvecklingen av tillgång och efterfrågan på arbetskraft. LÄS MER

 4. 4. Musculoskeletal pain, memory, and aging Cross-sectional and longitudinal findings

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för psykologi, Umeå universitet

  Författare :Stefan Söderfjell; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi; Psychology; Musculoskeletal pain; Cognitive functioning; Episodic memory; Semantic memory; Implicit memory; Cross-sectional; Longitudinal; Age; Psykologi;

  Sammanfattning : The general aim of the thesis was to investigate potential differences in memory performance between participants across the adult life span with and without self-reported musculoskeletal pain. Chronic musculoskeletal pain is a major health related problem in our society. LÄS MER

 5. 5. The junior-to-senior transition in Swedish athletes A longitudinal study

  Detta är en avhandling från Linnaeus University Press

  Författare :Alina Franck; Linnéuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : This dissertation project was an exploration of junior-to-senior transition (JST) processes in Swedish sport club athletes based on holistic, developmental, and ecological perspectives. It consists of two multi-level studies covered by four separate articles. LÄS MER