Sökning: "deweys pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden deweys pedagogik.

 1. 1. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development

  Detta är en avhandling från Department of Education. Lund University

  Författare :Eva Brodin; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; Pedagogik; Pedagogics; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Pedagogy and didactics; Fenomenologi; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att utforska fenomenet vetenskapligt kritiskt tänkande, när det gäller dess olika innebörder, villkor och utveckling. Kritiskt tänkande studeras genom att analysera olika filosofiska och pedagogiska texter, utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Kroppsliggörande, erfarenhet och pedagogiska processer en undersökning av lärande av kroppstekniker

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Joacim Andersson; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Experience; Body techniques; Body pedagogics; Learning; Meaning making; pragmatism; Sailing; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to theoretically explore and empirically analyse practical embodied knowledge in educational settings. In accordance to this aim an approach of body pedagogics is used in combination with classical pragmatism, using foremost William James’ and John Dewey’s concepts of experience, meaning, inquiry and habit. LÄS MER

 3. 3. Museipedagogik och erfarande

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap, Stockholms unviersitet

  Författare :Berit Ljung; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; museum education; experience; communication; transaction; John Dewey; museipedagogik; erfarande; kommunikation; demokrati; John Dewey; transaktion; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is intended to contribute to development of communicative frames of reference for museum education. Inspired by the philosopher John Dewey it seeks for new perspectives of the research problem – museum education and experience. LÄS MER

 4. 4. Att lära sig hälsa

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Mikael Quennerstedt; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; health; physical education; subject content; compulsory school; discourse; hälsa; idrott; idrott och hälsa; didaktik; diskurs; transaktion; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to contribute to an understanding of the subject content in Physical Education (PE) foremost from a health perspective. By using an approach deriving from John Dewey’s transactional perspective on meaningmaking (Bentley & Dewey 1949), and a discourse theoretical position, the discourses identified in the dissertation’s studies are consequently regarded as participants in pupils’ meaning-making. LÄS MER

 5. 5. Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet överväganden kring en deliberativ didaktik

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kent Larsson; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; citizenship education; deliberative communication; classroom climate; morality of recognition; reflexive cooperation; student participation; deliberative didactics; Dewey; pragmatism; focus groups; deliberativa samtal; klassrumsklimat; elevers delaktighet; samhällskunskap; deliberativ didaktik; pragmatism; fokusgrupper; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study learning through deliberative dialogue, the social climate of the classroom, and certain aspects of student participation in civic education in upper secondary schools, as well as aspects of deliberative didactics. It takes its theoretical point of departure in John Dewey’s texts on democracy and education. LÄS MER