Sökning: "pedagogical paradox"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden pedagogical paradox.

 1. 1. Autonomie und Erziehung : Eine ethische Studie

  Detta är en avhandling från Freiburg / München : Verlag Karl Alber

  Författare :Karin Nordström; [2009]
  Nyckelord :autonomy; relational autonomy; inter-subjectivity; dependence; moral education; ethics; authenticity; pedagogical paradox; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Ethics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Etik;

  Sammanfattning : Within a modern legitimacy paradigm of moral education, autonomy has traditionally been ascribed a legitimating function in relation to moral education. Moral education is thought to be legitimate as long as it is conceptualized and practiced as aiming towards autonomy. LÄS MER

 2. 2. Autonomie und Erziehung. Eine ethische Studie

  Detta är en avhandling från Verlag Karl Alber

  Författare :Karin Nordström; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Moral Education; Autonomy; Relational Autonomy; Childhood; Inter-Subjectivity; Dependence; Ethics; Pedagogical Paradox; Authenticity; Generation;

  Sammanfattning : Within a modern legitimacy paradigm of moral education, autonomy has traditionally been ascribed a legitimating function in relation to moral education. Moral education is thought to be legitimate as long as it is conceptualized and practised as aiming towards autonomy. LÄS MER

 3. 3. Explorations of University Physics in Abstract Contexts From de Sitter Space to Learning Space

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Daniel Domert; Cedric Linder; Ulf Danielsson; Duncan Fraser; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; phenomenography; cosmology; de Sitter space; quantum mechanics; conceptual understanding; epistemology; physics equations; Fysik; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik;

  Sammanfattning : This is a thesis which contributes to research in two different fields: theoretical physics and physics education research. The common link between these two research areas is that both involve explorations of abstract physics and mathematical representations, but from different perspectives. LÄS MER

 4. 4. Talet om learner autonomy : språkinlärning, autonomi och ett demokratiskt medborgarskap - ett gränsland till moralfilosofi

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Inga Rebenius; Carsten Ljunggren; Ulrika Tornberg; Viljo Kohonen; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learner autonomy; autonomy; democratic citizenship; critical pragmatism; curriculum theory; text analysis; narrative analysis; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to clarify a number of meanings embedded in the discourse that frames the concept of learner autonomy and then place special emphasis on the concepts of autonomy and citizenship. In addition the thesis has three subgoals: to revitalize an early political dimension that aims at democratic citizenship, to investigate how the discourse of learner autonomy is expressed in national curricula and in syllabuses in English and French/German/Spanish for the Swedish upper secondary school and to clarify and discuss a number of possible didactic consequences of a revitalized concept of learner autonomy. LÄS MER

 5. 5. Företagsekonomi och ekonomiska studier i Litauen - Om ett universitetsämnes konstituering

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Jonas Christensen; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; freedom; management; economics; creation; Lithuania; change; social-constructionism; development ecology;

  Sammanfattning : Studier av omständigheterna kring ett ämnes framväxt och utveckling är en del av pedagogisk forskning. Uppsatsen belyser ekonomisk utbildning i Litauen utifrån de förändringar som frigörelsen från forna Sovjetunionen inneburit och studiens syfte är att ge en bild av hur företagsekonomi som universitetsämne formats i Litauen 1988-1997. LÄS MER