Sökning: "Marketing work"

Visar resultat 1 - 5 av 107 avhandlingar innehållade orden Marketing work.

 1. 1. Rhetorical business – A study of marketing work in the spirit of contradiction

  Författare :Tomas Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethnography; consulting; professional services; knowledge-intensive services; sophists; argumentation; rhetoric; marketing work; marketing practice; Marketing; rhetorical analysis; Marketing; Marknadsföring; Marketing practice; Marketing work; Rhetoric; Argumentation; Sophists; Knowledge-intensive services; Professional services; Consulting; Ethnography;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English This book investigates marketing work in professional service organizations from a rhetorical perspective. It comes to the conclusion that this work is accomplished by self-reflexive marketers who are reminiscent of the ancient sophists – a diverse group of itinerant advisors whom came to Athens around the fourth century BCE for business reasons. LÄS MER

 2. 2. Setting the Marketing Scene: Reality Production in Everyday Marketing Work

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Peter Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Consultancy work; Advertising work; Discourse; Marketing work; Social constructionism; Market study; Marknadsanalys;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I den litteratur om marknadsföring, som vanligen används på universitet och högskolor, framställs ofta marknadsföringsarbete som något som äger rum i en objektivt given värld, vilken kan observeras, diskuteras och studeras som ett ”faktum” utanför och mer eller mindre oberoende av företaget och dess aktiviteter. I denna avhandling är utgångspunkten istället att det vi uppfattar som en objektiv värld, belägen utanför oss själva, till stor del är beroende av hur vi klassificerar och uppfattar denna värld. LÄS MER

 3. 3. Hjälp för att bevara eller förändra? Åldersrelaterade diskurser om omsorg, stöd och service

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Sara Erlandsson; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; age; care; disability; disability service; eldercare; older people; discourse; governmentality; policy; marketing; websites; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis analyses the categorisation of adult persons who need help to cope in everyday life as either older persons or persons with a disability. Despite the development of social services in the Scandinavian countries being guided by the principles of universalism and equality, adults in need of care have different rights to support depending on their current age and at which age disability occurs. LÄS MER

 4. 4. Three Faces of Diversity Rhetoric Managerialization, marketing and ambiguity

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Alejandro Leiva; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diversity; diversity rhetoric; consultants; law; managerialization; ambiguity; marketing; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Over the past decades, the language of diversity management has spread from the US to many parts of the world, including Sweden, where it emerged in the mid 1990’s. Consisting of three papers, this thesis contributes to the field of critical diversity studies by examining the multifaceted character of diversity rhetoric among Swedish diversity consultants. LÄS MER

 5. 5. Volontärerna Internationellt hjälparbete från missionsorganisationer till volontärresebyråer

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Cecilia Jonsson; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; volontourism; international aid work; volunteers; organizational field; the grand tour; volontärresor; volontärer; volontärresebyråer; hjälparbete; internationellt hjälparbete; missionärer; NGO:s; hjälporganisationer; ideella organisationer; organisatoriska fält; bildningsresa; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : A new form of foreign travel called “voluntourism” has emerged in Sweden. In advertisements that invite to “make a difference”, travel agencies promote short- term aid opportunities at for example orphanages or schools in Africa, Asia, and Latin America. International volunteer work is nothing new. LÄS MER