Sökning: "reification"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet reification.

 1. 1. Systemmänniskan En studie om människan, automationen och det senmoderna förnuftet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet

  Författare :Daniel Bodén; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Etnologi; Ethnology; automation; culture; technology; social consciousness; reification; material-ity; modernity; late modernity; labour; production; consumption; service; division of labour; automation; kultur; teknik; socialt medvetande; reifikation; materialitet; modernitet; senmodernitet; arbete; service; arbetsdelning;

  Sammanfattning : How did the conformist “organization man” of modern welfare society turn into the restless and flexible market-rational individualist of late-modernity? And what role did technology play in this transformation? Drawing from inquiries like these, this doctoral thesis deals with topics such as technology, culture, and the production of social consciousness. The aim of the study is to elucidate the historical emergence of late-modern reason, visible in the socio-material process of automation. LÄS MER

 2. 2. Approaching Proof in a Community of Mathematical Practice

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet

  Författare :Kirsti Hemmi; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; proof; university mathematics; community of practice; participation; reification; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe how students encounter proof in a community of mathematical practice at a mathematics department and how they are drawn to share mathematicians’ views and knowledge of proof. Considering the department as a community of practice where the joint enterprise is learning mathematics in a broad sense made it possible to perceive the newcomers as active participants in the practice. LÄS MER

 3. 3. Förändringsarbete och lärande. Om utveckling av förändringspraktik bland vårdbiträden i hemtjänsten

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Peter Ström; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reactive praxis; Proactive praxis; home help service; organisational development; action research; emancipation; alienation; learning; ideology; reification; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet för denna avhandling är att bidra till utvecklingen av en teori om förändringsarbete och lärande i arbetslivet. De specifika förändringsprocesser som studerades skedde inom ramen för en interaktiv förändringsansats som syftade till en emancipatorisk utveckling: att de anställda skulle få ökat inflytande över sin arbetssituation, vilket i sin tur skulle leda till ökad omsorgskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Organisationsbegrepp och begreppsmedvetenhet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Bokförlaget BAS

  Författare :Owe L Johansson; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reification; hypostatization; concept of organization; metaphors; methodological situationism; social scientific explanations; Reifikation; hypostasering; organisationsbegrepp; metaforer; metodologisk situationism; samhällsvetenskapliga förklaringar; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Framing and Overflowing : How the Infusion of Information Technology Alters Proximal Service Production

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Värlander; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Services marketing; physical-virtual interplay; framing; overflowing; Internet; service production; face-to-face; co-presence; incorporation; inscription; participation; reification; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : In the heyday of the Internet, there was a wide-spread, not so well grounded, euphoria about the prospects of the Internet for virtualising various service activities. However, by now, a more informed understanding is emerging. LÄS MER