Sökning: "classroom interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 140 avhandlingar innehållade orden classroom interaction.

 1. 1. Classroom interaction : a study of pedagogical roles in the teaching process

  Författare :Christina Gustafsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Återkoppling i interaktion : En studie av klassrumsbaserad bedömning i frisörutbildningen

  Författare :Anna Öhman; Hector Pérez Prieto; Marie Tanner; Christian Lundahl; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Classroom assessment; feedback; vocational education; multimodal interaction; social semiotics; conversation analysis; Pedagogiskt arbete; Educational Work; classroom assessment;

  Sammanfattning : The present dissertation concerns social organization of feedback in ongoing hairdressing education. The central aim is to explore feedback between teacher and student in multimodal interaction within classroom assessment, as co-production of action and student’s participation. LÄS MER

 3. 3. Approaching classroom interaction dialogically : studies of everyday encounters in a 'bilingual' secondary school

  Författare :Oliver St John; Sangeeta Bagga-Gupta; Jakob Cromdal; Brigitta Busch; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classroom interaction; dialogism; conversation analysis; interillumination; addressivity; counter word; languaging; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis approaches classroom interaction in association with Bakhtin and conversation analysis (CA). The four studies presented in this thesis seek to highlight different aspects of classroom interactional encounters between the students and teachers of a secondary school class. LÄS MER

 4. 4. Designs for Learning in an Extended Digital Environment : Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom

  Författare :Susanne Kjällander; Staffan Selander; Eva Svärdemo Åberg; Ria Heilä-Ylikallio; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interaction; learning; meaning-making; digital learning resources; Social Science; school; classroom; pupils; teachers; didactic design; digital interface; assessment; designs for learning; multimodality; Education; Pedagogik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This thesis studies designs for learning in the extended digital interface in the Social Science classroom. The aim is to describe and analyse how pupils interact, make meaning and learn while deploying digital learning resources. Together with the thesis a multimodal design theoretical perspective on learning has developed: Designs for Learning. LÄS MER

 5. 5. Det teckenspråkiga klassrummet : en arena för möte mellan elever och lärare

  Författare :Louise Danielsson; Margareta Ahlström; Siv Fischbein; Mats Granlund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; classroom interaction; deaf and hearing teacher; deaf pupils; sign language; educational interaction model; gender; special school; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the interaction in sign language in a classroom in the special school for deaf and hard of hearing pupils. Three questions are of particular interest: What characterizes interaction in educational situations where the whole class is present compared to half the class and when the pupils in small groups are solving problems given by the teacher? How are a hearing and a deaf teacher interacting in the classroom? And How are boys and girls interacting in different educational situations?Theoretically the study is based on an educational interaction model. LÄS MER