Sökning: "robotics"

Visar resultat 1 - 5 av 422 avhandlingar innehållade ordet robotics.

 1. 1. Simulation of robot paths and heat effects in welding

  Detta är en avhandling från Department of Mechanical Engineering, Lund University

  Författare :Mikael Ericsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Produktionsteknik; Welding; Automation; robotics; Off-line programming; Robotics; Automatiska system; Production technology; control engineering; Finite Element Analysis; reglerteknik; robotteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svetsning är en av de viktigaste tillämpningarna för robotar är inom tillverkningsindustrin. Normalt så programmeras roboten genom att operatören guidar manuellt robotarmen mellan de olika robotkoordinaterna. LÄS MER

 2. 2. Modeling and Estimation Topics in Robotics

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Fredrik Bagge Carlson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-03-10]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; System Identification; Robotics; Spectral estimation; Calibration; State estimation;

  Sammanfattning : The field of robotics offers a wide array of estimation problems, ranging from kinematic and dynamic calibration to pose estimation and computer vision. This thesis presents a set of methods to solve estimation problems encountered in robotics, with an emphasis on industrial robotics. LÄS MER

 3. 3. Cooperative and Interaction Control for Underwater Robotic Vehicles

  Detta är en avhandling från National Technical University of Athens

  Författare :Shahab Heshmati-Alamdari; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Marine robotics; Robotics; Underwater Vehicle Manipulator Systems; Cooperative manipulations; Visual servoing; Nonlinear Model Predictive Control; Autonomous Underwater Vehicles; Industriella informations- och styrsystem; Industrial Information and Control Systems; Farkostteknik; Vehicle and Maritime Engineering;

  Sammanfattning : In this dissertation we address the problem of robust control for underwater robotic vehicles under resource constraints and inspired by practical applications in the field of marine robotics. By the term “resource constraints” we refer to systems with constraints on communication, sensing and energy resources. LÄS MER

 4. 4. On Sensor-Controlled Robotized One-off Manufacturing

  Detta är en avhandling från Robotics

  Författare :Per Cederberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; one-off manufacturing; arc welding; world model; real-time; task-oriented programming; simulation; control; robotics; sensor; Automation; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En semiautomatiskt uppgiftsorienterad (eng. task oriented) systemstruktur har utvecklats och testats i en svetsapplikation. I normal industriell robotprogrammering skapas verktygsvägar varefter tillverkningsprocessen baseras på den väg som fastslagits. Här föreslås istället en processorienterad metod. LÄS MER

 5. 5. Simulation and execution of autonomous robot systems

  Detta är en avhandling från Div of Robotics, PO-Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Magnus Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotics; Automation; Elektronik och elektroteknik; sensor simulation robotics; Electronics and Electrical technology; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att ha tillgång till en världsbeskrivning under exekveringen av sensorstyrda robotsystem kan potentialen hos ett industriellt robotsystem avsevärt förbättras. Intellegent beslut kan baseras på den nominella informationen tillgänglig under planeringsstadiet och den nya informationen som erhålles från sensorer under körningen. LÄS MER