Sökning: "Susanne Kjällander"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Susanne Kjällander.

 1. 1. Grundskoleelevers design i lärande : En studie om lärprocesser i programmering

  Författare :Maria Sparf; Susanne Kreitz-Sandberg; Håkan Löfgren; Susanne Kjällander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; programming; approach; engagement; design for learning; computational thinking; science centre; programmering; tillvägagångssätt; engagemang; design för lärande; datalogiskt tänkande; science center;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to the knowledge about how pupils design their learning in programming. It is mainly the learning process, how pupils deal with problems in programming and how they become, are and remain engaged in the tasks, which is of interest. LÄS MER

 2. 2. Designs for Learning in an Extended Digital Environment : Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom

  Författare :Susanne Kjällander; Staffan Selander; Eva Svärdemo Åberg; Ria Heilä-Ylikallio; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interaction; learning; meaning-making; digital learning resources; Social Science; school; classroom; pupils; teachers; didactic design; digital interface; assessment; designs for learning; multimodality; Education; Pedagogik; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : This thesis studies designs for learning in the extended digital interface in the Social Science classroom. The aim is to describe and analyse how pupils interact, make meaning and learn while deploying digital learning resources. Together with the thesis a multimodal design theoretical perspective on learning has developed: Designs for Learning. LÄS MER

 3. 3. Datorplattor i en förskolekontext : med fokus på teknikundervisning inklusive programmering

  Författare :Anna Otterborn; Magnus Hultén; Konrad Schönborn; Susanne Kjällander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital tablets; iPads; technology education; preschool; programming; programming.;

  Sammanfattning : Society has undergone major and revolutionary changes in a relatively short time, where the individual is surrounded by and has become increasingly dependent on digital technology and programmed objects. The availability of digital tools such as digital tablets (e.g. LÄS MER

 4. 4. Appar och agency : Barns interaktion med pekplattor i förskolan

  Författare :Petra Petersen; Ann-Carita Evaldsson; Susanne Kjällander; Marie Leijon; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital tablets; preschool; children s agency; affordance; minority language; video ethnography; Design for Learning; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This study explores young children's use of digital tablets in Swedish preschool environments, with special interest in how the use of digital tablets may affect children's agency. A multimodal, design theoretical approach was used, combined with sociology of childhood, to highlight the dynamics between children's agency and the affordances provided by the digital tablets. LÄS MER