Sökning: "classroom"

Visar resultat 1 - 5 av 474 avhandlingar innehållade ordet classroom.

 1. 1. Classroom noise exposure and subjective response among pupils

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Pär Lundquist; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; school; teaching; students; annoyance children; sound; mood;

  Sammanfattning : In Sweden, all children must have access to education of equal value and the curriculum points out the importance of a good environment for development and learning. Modern working methods differ a lot from the traditional. Teaching nowadays is focused on problem-solving. Students are more interactive, working in groups and projects. LÄS MER

 2. 2. Social stratification and classroom discourse : a sociolinguistic analysis of classroom practice

  Detta är en avhandling från Lund : LiberLäromedel/Gleerup

  Författare :Emília Ribeiro Pedro; Stockholms universitet.; [1981]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Approaching classroom interaction dialogically studies of everyday encounters in a 'bilingual' secondary school

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Oliver St John; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classroom interaction; dialogism; conversation analysis; interillumination; addressivity; counter word; languaging; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis approaches classroom interaction in association with Bakhtin and conversation analysis (CA). The four studies presented in this thesis seek to highlight different aspects of classroom interactional encounters between the students and teachers of a secondary school class. LÄS MER

 4. 4. Teaching, Learning, and Student Output : A Study of French in the Classroom

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Anna Flyman Mattsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; language teaching learning; classroom; communication; output; focus on form; foreign languages teaching; Applied linguistics; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i Swains outputhypotes från 1985 om att produktion är ett avgörande kriterium för inlärning av ett andraspråk, undersöks i avhandlingen hur språkundervisning påverkar elevers språkliga produktion. Undersökningsgruppen består av tre gymnasieklasser där eleverna läser franska som främmande språk; samtliga hade även läst franska på högstadiet. LÄS MER

 5. 5. Students as scientists a study of motivation in the science classroom

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Jenny Maria Hellgren; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; motivation; emotions; experiences; authentic science; student-teacher-scientist partnership; secondary school; implementation; classroom; mathematics; self-determination theory; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

  Sammanfattning : School science and mathematics have been criticized for being difficult, de-contextualised and teacher-centred. This thesis concerns student motivation in science and mathematics in secondary school, and in particular student motivation in relation to student-teacher-scientist partnerships (STSPs) and an authentic science task called the Medicine Hunt where students help scientists to find new antibiotics. LÄS MER