Sökning: "classroom"

Visar resultat 1 - 5 av 593 avhandlingar innehållade ordet classroom.

 1. 1. Classroom noise exposure and subjective response among pupils

  Författare :Pär Lundquist; Rauno Pääkkönen; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; school; teaching; students; annoyance children; sound; mood;

  Sammanfattning : In Sweden, all children must have access to education of equal value and the curriculum points out the importance of a good environment for development and learning. Modern working methods differ a lot from the traditional. Teaching nowadays is focused on problem-solving. Students are more interactive, working in groups and projects. LÄS MER

 2. 2. Classroom interaction : a study of pedagogical roles in the teaching process

  Detta är en avhandling från Lund : LiberLäromedel/Gleerup

  Författare :Christina Gustafsson; [1977]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Social stratification and classroom discourse : a sociolinguistic analysis of classroom practice

  Detta är en avhandling från Lund : LiberLäromedel/Gleerup

  Författare :Emília Ribeiro Pedro; [1981]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skolans socialpsykologi; Språksociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Approaching classroom interaction dialogically studies of everyday encounters in a 'bilingual' secondary school

  Detta är en avhandling från Lund : LiberLäromedel/Gleerup

  Författare :Oliver St John; Sangeeta Bagga-Gupta; Jakob Cromdal; Brigitta Busch; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classroom interaction; dialogism; conversation analysis; interillumination; addressivity; counter word; languaging; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis approaches classroom interaction in association with Bakhtin and conversation analysis (CA). The four studies presented in this thesis seek to highlight different aspects of classroom interactional encounters between the students and teachers of a secondary school class. LÄS MER

 5. 5. Handlingar i matematikklassrummet En studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Margareta Engvall; Joakim Samuelsson; Karin Forslund Frykedal; Astrid Pettersson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics classroom; mathematics teaching; mathematics competence; possible learning; classroom culture; classroom communication; manipulatives; teaching strategies; activity theory; mathematics education; Matematikklassrum; matematikundervisning; matematisk kompetens; möjligt lärande; klassrumskultur; klassrumskommunikation; laborativt material; arbetsformer; verksamhetsteori; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och förstå matematikundervisning på lågstadiet. Mer precist är syftet att undersöka vad denna undervisning ger elever i några klassrum möjlighet att lära då undervisningsinnehållet är skriftliga räknemetoder för addition och  ubtraktion. LÄS MER