Sökning: "equal rights"

Visar resultat 1 - 5 av 77 avhandlingar innehållade orden equal rights.

 1. 1. Konstruktion av genus i rätten och samhället : en tvärvetenskaplig studie av svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem

  Detta är en avhandling från Iustus förlag

  Författare :Eva Schömer; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rättsvetenskap; Law; arbetsrätt; jämställdhet; lönediskriminering; jämställdhetsplaner; konstruktion; construction of gender in law and society; Gender; equality between men and women; equal rights; equal pay; Equal Opportunity Act; labour law; affirmative action; law and society; feminism; feminist legal theory and women s rights; Arbetsrätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen belyses den inneboende konflikt som finns mellan de två snarlika begreppen jämställdhet och jämlikhet. Detta görs genom att fokusera på svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem ur ett tvärvetenskapligt feministiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Begärets lagar: moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Sara Edenheim; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historia; History; statliga utredningar; genealogi; homosexualitet; intersexualism; abjekt; interpellation; ressentiment; heterosexuality; homosexuality; transsexualism; equal rights; liberalism; abjection; moralism; genealogy; Gender studies; Genusvetenskap; Legal history; Rättshistoria; Theory of history; Contemporary history since 1914 ; Historieteori; gender; desire; Nutidshistoria från 1914 ; Human rights; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av en analys av Statliga Offentliga Utredningar (SOU) och deras definition och hantering av homosexualitet, intersexualism och transsexualism under 1900-talet (1935-2001). Frågor som berör den juridiska definitionen av ett mänskligt subjekt, mänskligt begär och den mänskliga kroppen är centrala för dessa utredningar och därför ligger fokus i avhandlingen på hur dessa definitioner reproduceras och förändras. LÄS MER

 3. 3. Challenges and opportunities for sexual and reproductive healthcare services for immigrant women in Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva Åkerman; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immigrant; Migrant; Access; Healthcare; Equal; Social capital; Contraceptive counselling; HIV testing; HIV; Sexual and reproductive health and rights; Sweden.; Social Medicine; Socialmedicin; Hälso- och sjukvårdsforskning; Health Care Research;

  Sammanfattning : This thesis aims to obtain an understanding of immigrant women’s access to healthcare services in Sweden in relation to sexual and reproductive health and rights (SRHR). Data were obtained from three different quantitative cross-sectional studies using self-administrated questionnaires and one qualitative study based on in-depth interviews. LÄS MER

 4. 4. Minding Equality: Compulsory Mental Health Interventions and the CRPD : Compulsory Mental Health Interventions and the CRPD

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Anna Nilsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Convention on the Rights of Persons with Disabilities; CRPD; mental health law; compulsory psychiatric care; discrimination; equal treatment; proportionality; Robert Alexy; public international law; human rights; Convention on the Rights of Persons with Disabilities; CRPD; diskriminering; likabehandling; Robert Alexy; proportionalitet; folkrätt; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : This study delineates the permissible scope for compulsory mental health interventions under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). It was initially triggered by two competing positions within the current debate over the future of coercive psychiatry; a practice that is still omnipresent among states worldwide. LÄS MER

 5. 5. Cultural diversity and indigenous peoples' land claims: argumentative dynamics and jurisprudential approach in the Americas

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Alejandro Fuentes; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :culture; cultural diversity; cultural identity; Multiculturalism; Pluralism; groups; minority rights; peoples; self-determination; Indigenous peoples; indegeousness; traditional lands; inter-american court of human rights; Judicial interpretation; right to communal property; traditional possession; right to dignified life; positive action;

  Sammanfattning : The present study is divided in two differentiable but conceptually interrelated sections. Within the first section (Chapters I, II, and III), the focus is on the assessment of the argumentative logic behind the multiculturalist proposal for equally divided societies, among equally positioned ethno-cultural groups. LÄS MER