Sökning: "Eva Schömer"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Eva Schömer.

 1. 1. Konstruktion av genus i rätten och samhället : en tvärvetenskaplig studie av svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem

  Författare :Eva Schömer; Håkan Hydén; Niklas Bruun; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; construction of gender in law and society; Gender; equality between men and women; equal rights; equal pay; Equal Opportunity Act; labour law; affirmative action; law and society; feminism; feminist legal theory and women s rights; Arbetsrätt; arbetsrätt; jämställdhet; lönediskriminering; jämställdhetsplaner; konstruktion; Rättsvetenskap; Law;

  Sammanfattning : On the first of January 1992 the present Equal Opportunity Act came into force. A central aim of this law is to improve the conditions of women's working life. One aspect of the law is the possibility to serve as a mean of shifting the balance of power between the sexes. LÄS MER

 2. 2. The European Social Dialogue in Perspective : Its future potential as an autopoietic system and lessons from the global maritime system of industrial relations

  Författare :Ann-Christine Hartzén; Eva Schömer; Reza Banakar; Bettina Lemann Kristiansen; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European social dialogue; ITF FOC campaign; EU labour rights; autopoietic systems; collective bargaining; EU social policy; international industrial relations; social objectives of the EU; Europeiska sociala dialogen; ITFs kampanj mot bekvämplighetsflagg; EU fackliga rättigheter; autopoietiska system; kollektiva förhandlingar; kollektivavtalssystem; arbetsmarknadsreglering i EU; EUs sociala målsättningar; internationella industrial relations; European Social Dialogue; EU social objectives; Rättsvetenskap; Law;

  Sammanfattning : There are three starting points for this thesis. First, there is the system of ESD, which is criticised for lacking capacity to improve the working conditions within the EU. Secondly, there is the system developed through the global ITF FOC campaign, which is considered to have capacity to improve working conditions for seafarers at a global level. LÄS MER