Sökning: "Rättssociologiska institutionen"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden Rättssociologiska institutionen.

 1. 1. Rättssociologiska studier inom området autism : Rättsanvändning i en kunskapskonkurrerande miljö

  Författare :Annika Pfannenstill; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; use of law; system-based knowledge; experience-based knowledge; knowledge rivalry; Socio-legal perspective; autism; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to study the concept of autism from a socio-legal perspective and to analyze the actual use of law in an area where knowledge rivalry is present, as in the case of autism. The ambition is to illustrate how law reacts to, and deals with, rivalry fields of knowledge within the system of decision-making. LÄS MER

 2. 2. En icke-lag i sökljuset : Exemplet hushållstjänster i Sverige

  Författare :Ellinor Platzer; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rätt; lag; normer; hushållstjänster; pigdebatten; genus; kvinnor; sociology of law; rätt; lag; normer; hushållstjänster; pigdebatten; genus; kvinnor; rättssociologiska enheten;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Normstödjande strukturer : Miljötematiken börjar slå rot i skolan

  Författare :Per Wickenberg; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; schools; environmental education; lifeworld; very dedicated actors souls of fire ; environment; sustainable development; advanced practice; system; phronesis; normative action; norm supporting structures; law; sociology of law; Sociology; act on education; learning for sustainability; norm; teachers; Agenda 21; Sociologi; rättssociologiska enheten;

  Sammanfattning : This thesis explores the various influence processes that take place in connection with the dawn of a new theme - the environment - in today's society. Society has declared that schools, a place designed for the intentional influence of children and youths, shall utilise the new environmental theme in its practice. LÄS MER

 4. 4. FINSAM: Förändring av en välfärdsorganisation genom försöksverksamhet

  Författare :Claes-Göran Hammarsköld; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; sociology of law; organization; social reform; social steering; medical health system; welfare state; social insurance; welfare policy; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : The subject for this dissertation is an experimental reform (FINSAM) which during the years 1992-1996 has been in progress in five areas within five different administrative provinces (län) in Sweden. The purpose of the experiment was to co-ordinate the resources in the social insurance system and the health and medical services. LÄS MER

 5. 5. Rättssäkerhet och tvångsvård : En rättssociologisk studie

  Författare :Annika Staaf; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LVM.; Addiction; Human service organizations; Systems theory; Socio-legal; Compulsory treatment and care; Legal security; Social sciences; Sociology; Samhällsvetenskaper; Sociologi;

  Sammanfattning : Compulsory treatment and care is regulated by the Care of Alcoholics and Drug abusers Act (Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM). The regulation's main purpose is to motivate persons with addictive problems to voluntarily participate in the treatment of their problems. LÄS MER