Sökning: "SOCIAL SCIENCES Statistics"

Visar resultat 1 - 5 av 663 avhandlingar innehållade orden SOCIAL SCIENCES Statistics.

 1. 1. Exploring patterns of empirical networks

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University, Department of Physics

  Författare :Luis E C Rocha; Petter Holme; Kimmo Kaski; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; complex systems; complex networks; network analysis; empirical networks; air transportation; consumer complaints; information technology; sexual contacts; epidemics; vaccination; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Statistical physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Statistisk fysik; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Computational physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Beräkningsfysik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; fysik; Physics; Statistics; statistik; Epidemiology; epidemiologi; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : We are constantly struggling to understand how nature works, trying to identify recurrent events and looking for analogies and relations between objects or individuals. Knowing patterns of behavior is powerful and fundamental for survival of any species. LÄS MER

 2. 2. Letters & Bytes : Sociotechnical Studies of Distance Education

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Francis Lee; Ulf Mellström; Boel Berner; Adrian Mackenzie; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sociology of technology; distance education; education; history of education; correspondence education; Learning Objects; standardization; actor-network theory; associations; translation; dispositif; tekniksociologi; distansutbildning; utbildning; korrespondensundervisning; lärobjekt; standardisering; aktörsnätverks teori; översättning; associering; dispositif; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation studies the social aspects of technology in distance education trough the lens of history – in the form of correspondence education – and a possible future – in the form of a project of technical standardization, Learning Objects. The studied cases form a reflexive tool that allows the present of distance education to be seen in perspective. LÄS MER

 3. 3. Commercialization of nature through tourism

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Lusine Margaryan; Peter Fredman; Sandra Wall-Reinius; Nina Prebensen; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nature-based tourism; commercialization; operational setting; servicescape;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to developing knowledge on the commercialization of natural resources through tourism. This is achieved by means of understanding the main avenues through which natural resources are commercialized, and analyzing the operational setting of tourism firms. LÄS MER

 4. 4. Some properties of measures of disagreement and disorder in paired ordinal data

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Hans Högberg; Elisabeth Svensson; Sture Holm; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; agreement; augmented ranks; categorical data; disorder; jackknife; paired ordinal data; rating scales; sample size; sampling distribution; simulation; U-statistics; variance; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Statistics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Statistik; Statistics; Statistik;

  Sammanfattning : The measures studied in this thesis were a measure of disorder, D, and a measure of the individual part of the disagreement, the measure of relative rank variance, RV, proposed by Svensson in 1993. The measure of disorder is a useful measure of order consistency in paired assessments of scales with a different number of possible values. LÄS MER

 5. 5. Socionomkärrriärer - Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdsstatens nya professioner

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Karin Kullberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Careers; social work; social worker; socionom; social services; professions; professionalisation; organisations; gender; masculinity;

  Sammanfattning : The dissertation is about career in working life – not career solely in the sense of climbing upwards in the organizational hierarchy to management level, but career as the movement that individuals or groups make over time through working life. The focus is on social workers and their professional field. LÄS MER