Sökning: "arguments from analogy"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden arguments from analogy.

 1. 1. Reasoning by Analogy - A Study on Analogy-Based Arguments in Law

  Detta är en avhandling från Faculty of Law, Lund university

  Författare :David Reidhav; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reasoning by analogy; legal argumentation; legal methodology; formal justice; stare decisis; precedent; analogy; proportional analogy; similarity; dimensional property; comparative similarity; arguments from analogy; closure rule; jurisprudence; allmän rättslära;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar juridiska analogislut. Dess övergripande syfte är att klargöra juridisk analogiargumentation. I avhandlingen ges en modell för att analysera och utvärdera sådana argument. Avhandlingen visar vilken form analogiargument kan ges samt separerar olika steg i utvärderingen av dess slutsats. LÄS MER

 2. 2. Forces by Which We Live Religion and Religious Experience from the Perspective of a Pragmatic Philosophical Anthropology

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Ulf Zackariasson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; pragmatism; conception of religion; James; Dewey; Mead; philosophical anthropology; views of life; religious experience; Alston; reflective equilibrium; emotions.; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Religionsfilosofi; Philosophy of Religion;

  Sammanfattning : This study argues that a pragmatic conception of religion would enable philosophers to make important contributions to our ability to handle concrete problems involving religion. The term 'philosophical anthropology', referring to different interpretative frameworks, which philosophers draw on to develop conceptions of human phenomena, is introduced. LÄS MER

 3. 3. On the Formal Modeling of Games of Language and Adversarial Argumentation A Logic-Based Artificial Intelligence Approach

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Jenny S. Z. Eriksson Lundström; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Argumentation is a highly dynamical and dialectical process drawing on human cognition. Successful argumentation is ubiquitous to human interaction. LÄS MER

 4. 4. Right Against Right : Membership and Justice in Post-Soviet Estonia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Jouni Reinikainen; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation investigates the problematique of justice involved in the distribution of initial membership in post-Soviet Estonia. The inquiry includes both an interpretation of the prevailing moral arguments and a normative discussion of what a just solution that takes both arguments into consideration would look like. LÄS MER