Sökning: "Statistics"

Visar resultat 1 - 5 av 1876 avhandlingar innehållade ordet Statistics.

 1. 1. Road profile statistics relevant for vehicle fatigue

  Detta är en avhandling från Mathematical Statistics, Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Klas Bogsjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; operations research; Statistics; Matematik; Mathematics; model evaluation; vehicle fatigue; stochastic processes; road roughness; Road profiles; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; programmering; aktuariematematik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ojämnheter i vägen orsakar påkänningar i åkande fordon. För fordonstillverkare är det intressant att veta egenskaperna hos dessa vägojämnheter. LÄS MER

 2. 2. Statistics in Perimetri

  Detta är en avhandling från Mathematical Statistics, Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Jonny Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1991]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Approximation of Infinitely Divisible Random Variables with Application to the Simulation of Stochastic Processes

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Magnus Wiktorsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; operations research; Statistics; aktuariematematik; Stochastic differential equation; Infinitely divisible distribution; Type G distribution; Lévy process; Stochastic integral; Mathematical Statistics; Matematik; Mathematics; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; programmering;

  Sammanfattning : This thesis consists of four papers A, B, C and D. Paper A and B treats the simulation of stochastic differential equations (SDEs). The research presented therein was triggered by the fact that there were not any efficient implementations of the higher order methods for simulating SDEs. LÄS MER

 4. 4. Applications of Rice's formula in oceanographic and environmental problems

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Sofia Åberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; operations research; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; Statistics; Encountering waves; Gaussian random fields; Palm distributions; Rice s formula; wave statistics; level crossings; programmering; aktuariematematik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen består av fem papper (A-E) som samtliga är tillämpningar av Rice's formel. Tillämpningsområdena är inom oceanografi och miljö. De tre första papperna behandlar egenskaper hos mötande havsvågor, det vill säga vågor som ett fartyg möter när det seglar på havet. LÄS MER

 5. 5. Spatial Statistics and Ancestral Recombination Graphs with Applications in Gene Mapping and Geostatistics

  Detta är en avhandling från Mathematical Statistics, Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Linda Werner Hartman; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Genetik; Genetics; cytogenetics; cytogenetik; genetic association analysis; ancestral recombination graph Generalized linear mixed models; kriging; bilinear interpolation; Gaussian Markov random fields; Statistics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Statistik handlar om att beskriva slumpmässiga händelser. Genom att bygga matematiska modeller för hur slumpen beter sig kan man beräkna hur troliga olika händelser är. LÄS MER