Sökning: "ship security analysis"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden ship security analysis.

 1. 1. Risk-based ship security analysis a decision-support approach

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Hans Liwång; Försvarshögskolan.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Försvarssystem; Military Technology; naval ship; piracy; risk-based; risk control options; ship security analysis; survivability; uncertainty analysis; militära fartyg; sjöröveri; riskanalys; sjöfartsskydd; överlevnadsförmåga;

  Sammanfattning : Sjöfartsskydd bedrivs idag både av militära styrkor och civila redare. Det är inte ofarligt, men nödvändigt och viktigt. Med fokus på säkerhetshot undersöker denna avhandling hur fartyg ska förbereda sig inför potentiellt farlig verksamhet, det vill säga hur man skapar ett lämpligt riskmedvetande i förhållande till fartygsskydd. LÄS MER

 2. 2. Risk-based ship security analysis – an approach based on civilian and military methods

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Hans Liwång; Försvarshögskolan.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Försvarssystem; Military Technology; naval ship; piracy; risk-based; risk control options; ship security analysis;

  Sammanfattning : The demands on maritime operations today are increasingly higher in terms of control, efficiency and cost. The margins for accidents and security incidents are therefore decreasing. In the area of ship safety the regulations, guidelines and methods have a history and culture of systematic research, development and implementation. LÄS MER

 3. 3. Law and Ergonomics in Maritime Security

  Detta är en avhandling från Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Författare :Maximo Mejia; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknik; public maritime law; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Technological sciences; macroergonomics; maritime security; piracy;

  Sammanfattning : Concerns over the threats of terrorism, piracy, and armed robbery against ships resulted in a number of International Maritime Organization (IMO) initiatives in the 1980s and 1990s including, inter alia, the establishment of an anti-piracy program, the development of guidelines for ship security, and the adoption of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA Convention), 1988. The September 11 terrorist attacks in 2001 elevated security concerns to its highest levels. LÄS MER