Sökning: "Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik.

 1. 1. ISLAMIST GOVERNANCE HAMAS STYLE: Readings from the Palestinian experiment in Islamic democracy

  Författare :Björn Brenner; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hamas; Islam; Palestine; Gaza; govern; liberal; demo; sharia; jihad.; Hamas; Politiska partier; Politiska förhållanden; Islam och politik; Palestinska självstyret; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : This study investigates how the Palestinian Islamists in Hamas came to govern following their success in the 2006 parliamentary elections. The study poses the overarching research question: How can Hamas's governance in the Gaza Strip between 2006 and 2012 be characterised and understood? Hamas has attracted particular research interest, partly due to its seemingly contradictory conduct, and partly due to the fact that this was the first case of Islamists in the Arab world to ascend to power by democratic means. LÄS MER

 2. 2. Tools of Hegemony : Military Technology and Swedish-American Security Relations, 1945-1962

  Författare :Mikael Nilsson; Hans Weinberger; Niklas Stenlås; Jussi M. Hanhimäki; Jussi Hanhimäki; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; Säkerhetspolitik Sverige; Diplomatisk historia; Militärhistoria; Modern historia Sverige; Utrikespolitik USA; History of technology; Teknikhistoria; History; Historia; Historia med inriktning mot militärhistoria; Historia med inriktning mot militärhistoria; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis analyze the process whereby Sweden gained access to American guided missiles during the late 1950s and early 1960s. It also tracks the Swedish efforts to develop guided missiles domestically. LÄS MER

 3. 3. New threats - Old Routines : bureaucratic adaptability in the security policy environment

  Författare :Lars Nicander; Steve Lindberg; Tomas Ries; Försvarshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : Huvudfokus för denna avhandling är området byråkratisk förändringsbenägenhet i förhållande till omvärldsutveckling på det säkerhetsrelaterade området. Den forskningsfråga som står i centrum är: Hur kan man tidsmässigt förkorta processen från upptäckten av nya hotförutsättningar till att nödvändiga skyddsåtgärder implementerats, och var finns flaskhalsarna? Syftet är att från olika infallsvinklar studera samspelet och kopplingarna mellan de statliga institutioner som har att uppmärksamma och varna för olika former av antagonistiska hot, och de strukturer som har att planera för samhällsberedskapen genom att snabbt och smidigt omsätta dessa signaler till styrande inriktningar med motsvarande resursallokeringar till utsatta sektorer. LÄS MER

 4. 4. Threat Construction inside Bureaucracy : A Bourdieusian Study of the European Commission and the Framing of Irregular Immigration 1974-2009

  Författare :Monica Svantesson; Jan Hallenberg; Johan Eriksson; Magnus Ekengren; Försvarshögskolan; []
  Nyckelord :Threat construction; securitization; bureaucracy; European Commission; irregular immigration; Bourdieu; Framing; Field; Capital; Habitus; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Threat Construction; Securitization; Bureaucracy; Irregular Immigration; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This dissertation examines how we construct security threats. Theoretically, it contributes to the literature on securitization and threat construction, which has hitherto overlooked how influential bureaucracies that – in contrast to the police and the military – have little to gain from widened threat perceptions, may still contribute to threat construction. LÄS MER

 5. 5. Hur styrs försvarsmakten? : Politisk och militär syn på försvarsdoktrin under 1990-talet

  Författare :Håkan Edström; Steve Lindberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :statskunskap; political science; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : Is there a common notion amongst the political and military leadership in Sweden on how to defend the country? Several events in the arena of international politics during the 20th century argue for the importance of coherence between political and military thinking. Different focus during peacetime has subsequently caused fatal consequences in times of war. LÄS MER