Sökning: "vaccination"

Visar resultat 1 - 5 av 311 avhandlingar innehållade ordet vaccination.

 1. 1. Communicating Care The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Lisa Lindén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HPV vaccination; health campaigns; public health; care; temporality; feelings; materiality; gender; sexuality; science and technology studies; feminist theory; digital media; social media; social sciences; public involvement; HPV-vaccination; hälsokampanjer; folkhälsoprojekt; omsorg; temporalitet; känslor; materialitet; genus; sexualitet; teknik- och vetenskapsstudier; feministisk teori; digitala medier; sociala medier; samhällsvetenskap; publik delaktighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker tre statligt finansierade kampanjer mot human papillomvirus (HPV) i Sverige. Författaren visar att kampanjerna innehåller och artikulerar olika former av omsorg som inte är begränsade till att endast uppmana människor att ”ta hand om sig själva” eller ”bry sig om andra”. LÄS MER

 2. 2. Introduction of School-Based HPV Vaccination in Sweden Knowledge and Attitudes among Youth, Parents, and Staff

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Gottvall; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Human papillomavirus; HPV; cervical cancer; vaccination; condom use; adolescents; school-nurses; parents; knowledge; attitudes; intervention;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to provide a better understanding of knowledge, attitudes, consent, and decision-making regarding Human papillomavirus (HPV) vaccination, seen from the perspectives of concerned parties – high school students, school nurses, and parents.Two quantitative studies were performed: one descriptive cross-sectional study and one quasi-experimental intervention study. LÄS MER

 3. 3. Genital tract CD4+ T cells for vaccination and protection against Chlamydia trachomatis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ellen Marks; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Chlamydia; T cell differentiation; genital tract; vaccination; costimulation; Th1; Th2; Th17; Tregs;

  Sammanfattning : Vaccination strategies for protection against sexually transmitted diseases (STDs) are lacking due to an incomplete understanding of genital tract T cell responses. This thesis dissects the generation of T helper subsets, including the recently discovered Th17 subset, during genital tract infection with a common sexually transmitted pathogen, Chlamydia trachomatis, and addresses vaccine requirements for the generation of genital tract CD4+ T cell immunity. LÄS MER

 4. 4. Aspects of pertussis, pertussis vaccination and adverse events associated with aluminum adsorbed vaccines

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Elisabet Bergfors; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pertussis; parapertussis; pertussis toxoid; vaccine; vaccination; vaccine trial; adjuvant; aluminium; adsorbed vaccines; adverse event; pruritic nodules; itching nodules; granuloma; sensitisation; hypersensitivity; contact allergy;

  Sammanfattning : The thesis originates in a clinical study of one of the new acellular pertussis vaccines performed in Göteborg in the 1990s. The monocomponent vaccine, pertussis toxoid adsorbed to aluminium hydroxide, had previously been shown to have an efficacy of 71%. LÄS MER

 5. 5. Human immunodeficiency virus (HIV), human papillomavirus (HPV) and cervical cancer prevention in Uganda prevalence, risk factors, benefits and challenges of post-exposure profylaxis, screening integration and vaccination

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Edward Kumakech; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIV; HPV; Cervical cancer; Prevention; Post-exposure prophylaxis; screening integration; vaccination; Uganda; Obstetrics and Gynaecology; Obstetrik och gynekologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER