Sökning: "Religious Studies and Theology"

Visar resultat 1 - 5 av 410 avhandlingar innehållade orden Religious Studies and Theology.

 1. 1. SACRED or NEURAL? : Neuroscientific Explanations of Religious Experience: A Philosophical Evaluation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Etik och Religionsfilosofi

  Författare :Anne L. C. Runehov; Mikael Stenmark; J. Wentzel van Huyssteen; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy of religion; Neuroscience; Neurotheology; Persinger; d Aquili; Newberg; neuroimaging technology; epilepsy; meditation; explanatory models; reductionism; religious experience; science and theology; Religionsfilosofi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Philosophy of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionsfilosofi; Philosophy of Religion; religionsfilosofi;

  Sammanfattning : Neuroscientists place different explanations at our disposal of what religious experiences are. Some neuroscientists explain religious experiences in terms of consequences of a damaged, malfunctioning or mentally deranged brain. Others explain them in terms of existential crises. LÄS MER

 2. 2. Gudinnefeminister Monica Sjöös och Starhawks berättande - subjektskonstruktion, idéinnehåll och feministiska affiniteter

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Magdalena Raivio; Ulf Mellström; Claudia Lindén; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Goddess feminism; Monica Sjöö; Starhawk; eco feminism; religion; new religious movements; religious studies; gender studies; feminist theory; feminist historiography; discourse analysis; narrativity; diffraction; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the discursive position of 'goddess feminism', in relation to some of the difference- and eco feminist positions from the1960s and until today. In focus are the texts of the two goddess feminists, Monica Sjöö and Starhawk. The thesis contributes to a historiographical (re)situating of their political and religious narratives. LÄS MER

 3. 3. Clergy Existence Challenged : An Existential Psychological Exploration of Meaning-Making and Burnout Related to the Church of Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lennart Belfrage; Valerie DeMarinis; Owe Wikström; James W. Jones; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Psychology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionspsykologi; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : This study explores the prevalence of stress-related burnout among clergy in the Church of Sweden in the current postmodern context. The study focuses on the seriousness of the problem and the role of burnout’s existential dimension. LÄS MER

 4. 4. Women and economic justice : Ethics in feminist liberation theology and feminist economics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ann-Cathrin Jarl; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Basic human needs; critical theory; economic justice; equality; feminist economics; feminist ethics; feminist hermeneutics; feminist theology; feminist theory; gender; justice; liberation; liberation theology; oppression; poverty; right relations; women s rights; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; etik; Ethics;

  Sammanfattning : This work focus on women, justice and economics. The work of feminist economists and feminist ethicists is analyzed with regard to economic justice. LÄS MER

 5. 5. Tolkningar, förhandlingar och tystnader. Elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala rummet. Interpretations, negotiations, and silences. Pupils' talk about religion from within multicultural and postcolonial spaces

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Kerstin von Brömssen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; religion; discourse; pupil; multiculturalism; identity; diaspora; hybridity; transnationality; the Other;

  Sammanfattning : .... LÄS MER