Sökning: "Religious Studies and Theology"

Visar resultat 1 - 5 av 472 avhandlingar innehållade orden Religious Studies and Theology.

 1. 1. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Karin Sporre; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Chung Hyun Kyung; Katie G Cannon.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag genomför i min avhandling en etisk analys av texter av tre samtida feministiska teologer: Chung Hyun Kyung, Sydkorea, Katie G. Cannon, USA och Mary C. Grey, Storbritannien. LÄS MER

 2. 2. Artifacts and Supraphysical Worlds : A Conceptual Analysis of Religion

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Johan Modée; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy of special sciences; Two-dimensionality; Supraphysical worlds; Possible worlds; Global supervenience; Physicalism; Tools; Symbols; Rituals; Representations; Proper funtion; Artifacts; Definition of religion; Conceptual analysis; Särskilda vetenskapers filosofi; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; religion; concept; artifact; physicalism; global supervenience; representations; a priori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur begreppet religion kan klargöras eller definieras är en mycket omtvistad fråga inom åtskilliga akademiska discipliner. Två huvudsakliga negativa tendenser är märkbara inom gängse och aktuell teoribildning. För det första har det framkastats en mängd divergerande definitionsförslag under årens lopp. LÄS MER

 3. 3. Insikt och närvaro : akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Katarina Plank; Lund University.; Lunds universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap; tradition; Burmese Buddhism; DBT; Sweden; mindfulness; mindfulness-based treatment approaches; MBSR; MBCT; Western Buddhism; Vipassana meditation; spirituality; contemporary religiosity; modernity; Buddhist modernism; Buddhist modernism; psychology; health care;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet har stora förändringar skett i synen på buddhistisk meditation. Från att ha varit en övning som bara ägt rum på kloster och bland ett fåtal munkar, har både ordinerade lärare och lekmannalärare börjat lära ut meditation till lekfolk. LÄS MER

 4. 4. Gudinnefeminister Monica Sjöös och Starhawks berättande - subjektskonstruktion, idéinnehåll och feministiska affiniteter

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Magdalena Raivio; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Goddess feminism; Monica Sjöö; Starhawk; eco feminism; religion; new religious movements; religious studies; gender studies; feminist theory; feminist historiography; discourse analysis; narrativity; diffraction; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the discursive position of 'goddess feminism', in relation to some of the difference- and eco feminist positions from the1960s and until today. In focus are the texts of the two goddess feminists, Monica Sjöö and Starhawk. The thesis contributes to a historiographical (re)situating of their political and religious narratives. LÄS MER

 5. 5. On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture : Lund, Denmark, and Scandinavia, c. 1060–1225

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :A. M. Ciardi; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2016-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Canon Law; canons; cathedral; cathedral chapter; cathedral culture; Church history; cult of saints; Denmark; education; episcopal election s ; legal history; liturgy; Lund; Middle Ages; monasticism; Scandinavia; textual transmission; ecclesiastical tradition; twelfth century;

  Sammanfattning : The cathedral was one of the most important institutions in medieval Europe. The local as well as ecclesiastical elite gathered around it and its bishop; the liturgy was celebrated day and night, year after year; the cathedral served as educational institution of the clergy. The cathedral chapter, i.e. LÄS MER