Sökning: "epistemological privilege"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden epistemological privilege.

 1. 1. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Atlas

  Författare :Karin Sporre; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Chung Hyun Kyung; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : In this thesis in ethics I study and analyze feminist theological texts from 1988–1997 by Katie G. Cannon, Chung Hyun Kyung and Mary C. Grey. LÄS MER

 2. 2. Prima barn, helt u.a. : Normalisering och utvecklingstänkande i svensk barnhälsovård 1923-2007

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam förlag & bokproduktion AB

  Författare :Helena Hörnfeldt; Birgitta Svensson; Mikael Eivergård; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; children; Swedish child health care; welfare state; history of medical institutions; key ages; developmental control; normality; normalisation; governmentality; performativity; differentiation; categorisation; intersectionality; cultural dominance; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation examines the developmental controls of Swedish children; primarily of four-year-olds. The aim is to show how these controls have constituted children as normal or deviant, and on what epistemological and social bases this ordering has taken place. LÄS MER

 3. 3. Möten med PISA kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Margareta Serder; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kunskapskontroll; kunskapsprov; naturvetenskap; PISA; science education; test questions; collaborative work; sociocultural theory; scientific literacy; dialogicality; monologism; sociomaterial; epistemology;

  Sammanfattning : This thesis explores the standardized assessment of students’ scientific literacy by studying test items, frameworks and result reports from the international comparative study Programme for International Student Assessment, PISA. My research concerns the negative trend observed for Swedish students’ results in science reported in international comparisons since 2000. LÄS MER