Sökning: "epistemological privilege"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden epistemological privilege.

 1. 1. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Karin Sporre; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Chung Hyun Kyung; Katie G Cannon.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag genomför i min avhandling en etisk analys av texter av tre samtida feministiska teologer: Chung Hyun Kyung, Sydkorea, Katie G. Cannon, USA och Mary C. Grey, Storbritannien. LÄS MER

 2. 2. Prima barn, helt u.a. : Normalisering och utvecklingstänkande i svensk barnhälsovård 1923-2007

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam förlag & bokproduktion AB

  Författare :Helena Hörnfeldt; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; children; Swedish child health care; welfare state; history of medical institutions; key ages; developmental control; normality; normalisation; governmentality; performativity; differentiation; categorisation; intersectionality; cultural dominance; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation examines the developmental controls of Swedish children; primarily of four-year-olds. The aim is to show how these controls have constituted children as normal or deviant, and on what epistemological and social bases this ordering has taken place. LÄS MER

 3. 3. Möten med PISA : kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Margareta Serder; Malmö University.; Malmö University.; [2015]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; kunskapskontroll; kunskapsprov; naturvetenskap; PISA; science education; test questions; collaborative work; sociocultural theory; scientific literacy; dialogicality; monologism; sociomaterial; epistemology;

  Sammanfattning : This thesis explores the standardized assessment of students’ scientific literacy by studying test items, frameworks and result reports from the international comparative study Programme for International Student Assessment, PISA. My research concerns the negative trend observed for Swedish students’ results in science reported in international comparisons since 2000. LÄS MER