Sökning: "religious experience"

Visar resultat 1 - 5 av 112 avhandlingar innehållade orden religious experience.

 1. 1. Inner Experience An Analysis of Scientific Experience in Early Modern Germany

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andreas Rydberg; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; scientific experience; inner experience; inner senses; living experience; psychometrics; psychological experiments; cultura animi; spiritual exercise; meditation; aesthetics; Pietism; Enlightenment; Christian Wolff; Hermann Francke; Alexander Baumgarten; Georg Ernst Stahl; Friedrich Hoffmann; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : In the last decades a number of studies have shed light on early modern scientific experience. While some of these studies have focused on how new facts were forced out of nature in so-called experimental situations, others have charted long-term transformations. LÄS MER

 2. 2. SACRED or NEURAL? : Neuroscientific Explanations of Religious Experience: A Philosophical Evaluation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Etik och Religionsfilosofi

  Författare :Anne L. C. Runehov; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy of religion; Neuroscience; Neurotheology; Persinger; d Aquili; Newberg; neuroimaging technology; epilepsy; meditation; explanatory models; reductionism; religious experience; science and theology; Religionsfilosofi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Philosophy of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionsfilosofi; Philosophy of Religion; religionsfilosofi;

  Sammanfattning : Neuroscientists place different explanations at our disposal of what religious experiences are. Some neuroscientists explain religious experiences in terms of consequences of a damaged, malfunctioning or mentally deranged brain. Others explain them in terms of existential crises. LÄS MER

 3. 3. Interpreting Mysticism. An evaluation of Steven T. Katz's argument against a common core in mysticism and mystical experience

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Monica Kimmel; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; mystical experience; common core; perennialism; constructivism; contextualism; realism; interpretation; pure experience; intentionality; objects; phenomenology of experience; Steven T Katz.;

  Sammanfattning : In his 1978 article “Language, epistemology, and mysticism”, Steven T. Katz presents his theory of the interpretation of mystical experience reports in which the foundational epistemological claim is that “there are no pure experiences”. LÄS MER

 4. 4. Varieties of Supernatural Experience the Case of High-Functioning Autism

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Ingela Visuri; Södertörns högskola.; Högskolan i Gävle.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Historical Studies; Historiska studier; Autism; religious cognition; supernatural experience; invisible agency; parasocial relations; embodiment; bracketed ethnography; participatory autism research; atypical cognition;

  Sammanfattning : Denna avhandling tar avstamp i den hypotes inom kognitionsvetenskaplig religionsforskning som föreslår att människors förmåga till mentalisering också ligger till grund för upplevelser av kommunikation med övernaturliga väsen, som exempelvis gudar, änglar och spöken. Då autistiska personer ofta har svårt att just läsa av andra människors avsikter har forskare utgått från att autistiska individer inte borde intressera sig för, eller förstå sig på, trosföreställningar kring andeväsen med osynliga sinnen. LÄS MER

 5. 5. An emotional landscape of devotion : Religious experience in Reformation-period Sweden

  Detta är en avhandling från Turku : Oy Iloinen tiede Ab

  Författare :Mari Eyice; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Reformation; Emotion; Emotional practices; Religion; Religious experience; Religious practice; body; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis explores how the Reformation in Sweden was experienced by 16th century people through an examination of emotional practices. It argues that religious texts such as prayer books, sermon collections and instruction manuals were formative for the religious setting of the 16th century and that the use of these texts would therefore involve emotional practices for the 16thcentury Christian, thus creating an emotional experience of the Reformation for the Christian who used these texts. LÄS MER