Sökning: "Mary C. Grey"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mary C. Grey.

  1. 1. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

    Författare :Karin Sporre; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Chung Hyun Kyung; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Katie G Cannon.; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Gender studies; Genus;

    Sammanfattning : In this thesis in ethics I study and analyze feminist theological texts from 1988–1997 by Katie G. Cannon, Chung Hyun Kyung and Mary C. Grey. LÄS MER