Sökning: "justice restorative"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden justice restorative.

 1. 1. Ett brott - två processer : Medling vid brott och unga lagöverträdare i straffprocessen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universtetstryckeri

  Författare :Linda Marklund; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Medling; processrätt; retributiv rättvsa; reparativ rättvisa; unga lagöverträdare; straffrätt; rättsprocessen; Medation; restorative justice; retributive justice; procedural justice; LAW JURISPRUDENCE Procedural law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Processrätt; Processrätt; Procedural Law;

  Sammanfattning : A crime and the two processes meeting the young offender is the core of this work. The aim has been to analyze the areas that seem problematic when mediation (restorative justice) and criminal procedure for young people have to interact. LÄS MER

 2. 2. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Karin Sporre; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Chung Hyun Kyung; Katie G Cannon.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag genomför i min avhandling en etisk analys av texter av tre samtida feministiska teologer: Chung Hyun Kyung, Sydkorea, Katie G. Cannon, USA och Mary C. Grey, Storbritannien. LÄS MER

 3. 3. "Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..." : Om transformerande, rehumaniserande och försonande möjligheter för en skyldig människa, med utgångspunkt i Martin Bubers diskussioner kring existentiell skuld

  Detta är en avhandling från MediaTryck Lund

  Författare :Ulrica Fritzson; Lund University.; Lunds universitet.; [2017-09-08]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; skuld försoning förövare; rehumanisering Martin Buber; religionsfilosofi Paul Ricoeur Emmanuel Lévinas; Pollsmoorfängelset Sydafrika; Pumla Gobodo-Madikizela; asymmetri; narrativitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : The present study is a philosophical reflection on Martin Buber´s concept, Existential Guilt. To be able to atone existential guilt you must, according to Buber, acknowledge, identify and confess your guilt, if possible, in front of the one you have harmed. LÄS MER

 4. 4. Skolmedling i teori och praktik

  Detta är en avhandling från MediaTryck Lund

  Författare :Linda Marklund; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Procedural law; Processrätt; skolmedling; konflikt; mobbing; kränkande behandling; medling; reparative rättvisa; likabehandlingsplan; skolansvarslag;

  Sammanfattning : This thesis aims to answer the questions; what and were does peer mediation fit into the theoretical and practical frameworks of mediation? How does peer mediation fit into the retributive legal system as it stands today? What problems can arise with the use of peer mediation, its organizations and with the use of adolescent peer mediators, in a legal perspective? When it comes to the question of where peer mediation has its theoretical framework the hypothesis in this thesis are that peer mediation, with respect to the practical framework, is a hybrid of the settlement driven mediation and the transformative mediation. The theoretical framework comes from the philosophy of restorative justice (RJ), primarily the victim-offender mediation in the sense that if peer mediation per se is not enough it has to bee a whole school approach for it to work. LÄS MER