Sökning: "Starhawk"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Starhawk.

  1. 1. Gudinnefeminister Monica Sjöös och Starhawks berättande - subjektskonstruktion, idéinnehåll och feministiska affiniteter

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Magdalena Raivio; Ulf Mellström; Claudia Lindén; [2014]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Goddess feminism; Monica Sjöö; Starhawk; eco feminism; religion; new religious movements; religious studies; gender studies; feminist theory; feminist historiography; discourse analysis; narrativity; diffraction; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

    Sammanfattning : This thesis examines the discursive position of 'goddess feminism', in relation to some of the difference- and eco feminist positions from the1960s and until today. In focus are the texts of the two goddess feminists, Monica Sjöö and Starhawk. The thesis contributes to a historiographical (re)situating of their political and religious narratives. LÄS MER