Kampen om historien - Ådalen 1931 - Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000

Detta är en avhandling från Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, Kammakargatan 11, 111 40 Stockholm

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Det finns en skillnad mellan historia som vetenskap och historia som historiskt minne, som boken vill fästa uppmärksamhet på. Ådalen som motbild till det trygga Folkhemmet är en bild av hur vi kan uppleva verkligheten. Inte nödvändigtvis hur den såg ut. Vår uppfattning om vad som hänt kan vaa nog så verklig när vi handlar, agerar och tolkar omvärlden. Det är denna tolkning, d.v.s. vårt kollektiva identitetsskapande , vårt historiemedvetande och vår historieförmedling, som i boken görs till föremål för ett vetenskapligt studium.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.