Sökning: "Göran Kåring"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Göran Kåring.

  1. 1. När medeltidens sol gått ned : debatten om byggnadsvård i England, Frankrike och Tyskland 1815-1914

    Författare :Göran Kåring; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Byggnadsvård-- Frankrike -- 1815-1914; Byggnadsvård-- Tyskland -- 1815-1914;

    Sammanfattning : In the 19th and early 20th centuries, most medieval buildings of importance were repaired, reconstructed or rebuilt according to a number of different theories. Those theories, their origin, development, and transformation within different schools are studied. LÄS MER