Sökning: "Religionsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 3826 avhandlingar innehållade ordet Religionsvetenskap.

 1. 1. Den kristna gnosticismens återkomst ett studium av Ulf Ekmans teologi

  Detta är en avhandling från Umeå : Religionsvetenskap

  Författare :Kent Gunnarsson; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Modern gnosticism; gnostic grammar; the faith movement; christian gnosticism; cultural context; the matrix; loss of transcendence; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The thesis, The Return of Christian Gnosticism. An Investigation of the Theology of Ulf Ekman, is divided into two main sections. In the first section I address the question of what can be seen as characteristic of modern Gnosticism. LÄS MER

 2. 2. Teologi och det moderna universitetet perspektiv på polariseringen mellan teologi och religionsvetenskap under svenskt 1900-tal

  Detta är en avhandling från Umeå : Religionsvetenskap

  Författare :Thomas Girmalm; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; theology; religious studies; modern university; criticism of theologians; relevance of theology; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The thesis examines developments in Swedish theological scholarship during the 20th century, focusing especially on the polarization that manifested itself between the two subject fields theology and religious studies. The main purpose of the study has been to show how this polarization arose, but it also discusses ways of avoiding this polarization and considers how theology relates to society today. LÄS MER

 3. 3. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Karin Sporre; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Chung Hyun Kyung; Katie G Cannon.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag genomför i min avhandling en etisk analys av texter av tre samtida feministiska teologer: Chung Hyun Kyung, Sydkorea, Katie G. Cannon, USA och Mary C. Grey, Storbritannien. LÄS MER

 4. 4. Se människan! en studie av Luleå stifts möte med den moderna kulturen under 1900-talets första hälft

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

  Författare :Mayvor Ekberg; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Diocese of Luleå; clergymen’s assembly of the diocese of Luleå; low church; the Church of Sweden; ecclesiology; history of the church; Theological and Ideological Studies; process of modernisation; modernity; secularisation; pietism; expressivism; Enlightenment; Romanticism; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The present study deals with the encounter between the diocese of Luleå and the process of modernising. The main issue is individualism as a part of modern man’s identity. LÄS MER

 5. 5. Varieties of Supernatural Experience the Case of High-Functioning Autism

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Ingela Visuri; Södertörns högskola.; Högskolan i Gävle.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Historical Studies; Historiska studier; Autism; religious cognition; supernatural experience; invisible agency; parasocial relations; embodiment; bracketed ethnography; participatory autism research; atypical cognition;

  Sammanfattning : Denna avhandling tar avstamp i den hypotes inom kognitionsvetenskaplig religionsforskning som föreslår att människors förmåga till mentalisering också ligger till grund för upplevelser av kommunikation med övernaturliga väsen, som exempelvis gudar, änglar och spöken. Då autistiska personer ofta har svårt att just läsa av andra människors avsikter har forskare utgått från att autistiska individer inte borde intressera sig för, eller förstå sig på, trosföreställningar kring andeväsen med osynliga sinnen. LÄS MER