Sökning: "Neuroscience"

Visar resultat 1 - 5 av 1364 avhandlingar innehållade ordet Neuroscience.

 1. 1. Panentheism, Panpsychism and Neuroscience In Search of an Alternative Metaphysical Framework in Relation to Neuroscience, Consciousness, Free Will, and Theistic Beliefs

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Oliver Li; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; physicalism; dualism; neuroscience; consciousness; free will; process philosophy; panpsychism; panexperientialism; panentheism; emergence theory; science and religion; theism; Philosophy of Religion; Religionsfilosofi;

  Sammanfattning : This thesis philosophically examines, critically discusses, and proposes how a plausible philosophical framework of consciousness and free will should be formulated. This framework takes into account contemporary scientific research on human consciousness and free will and its possible challenges; also it is examined how this framework should be related to theistic beliefs – especially those connected to human and divine consciousness and free will. LÄS MER

 2. 2. Traumatic brain injury in humans and animal models

  Detta är en avhandling från Stockholm : Reproprint AB

  Författare :Elham Rostami; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical Genetics; Medicinsk genetik; Neuroscience; Neurovetenskap; Neurosurgery; Neurokirurgi; Molecular Immunology; Molekylär immunologi; Medical Cell Biology; Medicinsk cellbiologi; Traumatic brain injury; Experimental models; BDNF; Genetic; Biomarkers; TBI and immunology; Complement; Gene array; Blast TBI;

  Sammanfattning : Traumatic brain injuries (TBI) are receiving increasing attention due to a combination of injuries related to war and sports, as well as to an increasing number of traffic accident survivors. Today the leading cause of death in young adults in industrialized nations is traumatic brain injury and in the population under 35 years, the death rate is 3. LÄS MER

 3. 3. Dream Experience - Phenomenology meets Cognitive Neuroscience

  Detta är en avhandling från Lennart Karlsson, Dept. of Philosophy, Lund University

  Författare :Lennart Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophical logic; dream symbolism; neuroscience; delusional states; visual awareness; lucid dreaming; Phenomenology; dreaming; Teoretisk filosofi; logik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi tänker oss i allmänhet att vår upplevelse av drömmen är lik vår upplevelse av vår vakna verklighet i så måtto att drömmen presenterar sig som en värld som vi som drömmare tar för verklig och som vi på olika sätt interagerar med. I denna avhandling tittar jag närmare på denna uppfattning och granskar hur väl den harmonierar med vad vi nu anser oss veta om hur hjärnan/psyket fungerar under sömn och vaka. LÄS MER

 4. 4. Machine learning for identification of brain activity patterns with applications in gentle touch processing

  Detta är en avhandling från Lennart Karlsson, Dept. of Philosophy, Lund University

  Författare :Malin Björnsdotter Åberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Somatosensory; Machine learning; Pattern recognition; fMRI; Support vector machines; Neuroscience; Brain; BOLD; Signal processing; Artificial intelligence; Touch; Human; Unmyelinated; Sensory; Affective;

  Sammanfattning : Since the first mention of artificial intelligence in the 1950s, the field of machine learning has provided increasingly appealing tools for recognition of otherwise unintelligible pattern representations in complex data structures. Human brain activity, acquired using functional magnetic resonance imaging (fMRI), is a prime example of such complex data where the utility of pattern recognition has been demonstrated in a wide range of studies recently (Haynes et al. LÄS MER

 5. 5. The reserve concept in patients with Mild Cognitive Impairment – new approaches

  Detta är en avhandling från Lennart Karlsson, Dept. of Philosophy, Lund University

  Författare :Sindre Rolstad; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuroscience; cognition; neuropsychology;

  Sammanfattning : The concept of reserve stems from the observation that premorbid factors, e.g. education, result in variation in the response to any kind of brain pathology. As subjects with higher reserve tolerate more neuropathology, symptomatic expression of pathology is delayed. LÄS MER