Sökning: "Johan Friberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Johan Friberg.

 1. 1. Studies of Volcanic Influence on Aerosols, Clouds and Climate

  Författare :Johan Friberg; Ergonomi och aerosolteknologi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; lowermost stratosphere; volcanic aerosol; upper troposphere; sulfurous aerosol; carbonaceous aerosol; ion beam analysis; volcanism; indirect effect; radiative forcing; direct effect; Stratosphere; Fysicumarkivet A:2016:Friberg;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the influence of volcanism on the compositions of the aerosols in the upper troposphere (UT) and lowermost stratosphere (LMS), and their direct and indirect impact on climate. Aerosol data were obtained by aircraft-borne sampling, using the CARIBIC (Civil Aircraft for the Regular Investigation of the Atmosphere Based on an Instrument Container) platform, and laboratory-based ion beam analysis of aerosol samples at the Lund Ion Beam Analysis Facility (LIBAF). LÄS MER

 2. 2. A Quantitative Rule System for Musical Performance

  Författare :Anders Friberg; Johan Sundberg; Giovanni Di Poli; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; music performance; expression; interpretation; rules; computer music; midi; jnd; time discrimination; locomotion; motion; listening experiment; perception; timing; phrasing; intonation; Tal- och musikkommunikation; Speech and Music Communication;

  Sammanfattning : A rule system is described that translates an input score file to a musical performance. The rules model different principles of interpretation used by real musicians, such as phrasing, punctuation, harmonic and melodic structure, micro timing, accents, intonation, and final ritard. LÄS MER

 3. 3. Historielärares klassrumsbedömningar : Innehåll och roll i ett historiedidaktiskt perspektiv

  Författare :Henrik Friberg; Johan Samuelsson; Martin Stolare; Karl Gunnar Hammarlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; klassrumsobservation; klassrumsbedömningar; bedömning; historiska kunskaper; History; Historia;

  Sammanfattning : Assessment is a permanent part of history teaching, and the interest in assessment is highly current in the Swedish educational system. One aspect is formative assessment and feedback as a tool for learning; another aspect is that assessment tends to be more and more formalized. LÄS MER

 4. 4. Dose Adaptation Based on Pharmacometric Models

  Författare :Johan Wallin; Mats Karlsson; Lena Friberg; Maria Garrido; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biopharmacy; Biofarmaci; Pharmacokinetics and Drug Therapy; Farmakokinetik och läkemedelsterapi;

  Sammanfattning : Many drugs exhibit major variability in both pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) parameters that prevents the use of the same dose for all patients. Variability can occur both between patients (IIV) as well as within patients over the course of time (IOV). LÄS MER

 5. 5. Samråd om Ostlänken : Raka spåret mot en bättre demokrati?

  Författare :Johan Wänström; Martin Kylhammar; Tora Friberg; Mats Andrén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Consultation meetings; democracy; communication; public involvement; physical planning; railways; Samråd; demokrati; kommunikation; medborgarinflytande; samhällsplanering; järnvägar; Civics; Samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie om planeringsprocessen för byggandet av Ostlänken. Studien beskriver och analyserar förutsättningarna för medborgarna att utöva kommunikativ demokratisk påverkan på planeringsprocessen under samrådsmöten. LÄS MER