Sökning: "music performance"

Visar resultat 1 - 5 av 115 avhandlingar innehållade orden music performance.

 1. 1. Modeling Music Studies of Music Transcription, Music Perception and Music Production

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Anders Elowsson; KTH.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Music Information Retrieval; MIR; Music; Music Transcription; Music Perception; Music Production; Tempo Estimation; Beat Tracking; Polyphonic Pitch Tracking; Polyphonic Transcription; Music Speed; Music Dynamics; Long-time average spectrum; LTAS; Algorithmic Composition; Deep Layered Learning; Convolutional Neural Networks; Rhythm Tracking; Ensemble Learning; Perceptual Features; Representation Learning;

  Sammanfattning : This dissertation presents ten studies focusing on three important subfields of music information retrieval (MIR): music transcription (Part A), music perception (Part B), and music production (Part C).In Part A, systems capable of transcribing rhythm and polyphonic pitch are described. LÄS MER

 2. 2. Interaktion och kunskapsutveckling en studie av frivillig musikundervisning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH förlaget

  Författare :Tore West; Anna-Lena Rostvall; Staffan Selander; Roger Säljö; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; music teaching; music learning; music education; music school; micro-ethnography; critical discourse analysis; interaction; power; musicology; institution; cognitive schema; musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : In a joint dissertation project, 11 brass instrument and guitar lessons, with 4 teachers and 21 students aged 9-35 years, were videotaped, transcribed and ana­lyzed. Two were group lessons and 9 were private lessons. LÄS MER

 3. 3. Att iscensätta lärande - lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Els-Mari Törnquist; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; externalization; performance; participation; community; collective; individual; creating; learning; æsthetics; a musical production ; context; social; artistic; Music education; pedagogical work; Pedagogik; Pedagogy and didactics; didaktik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; a music production; aesthetics learning; creativty;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning: Avhandlingen belyser mötet mellan de konstnärliga och pedagogiska dimensionerna i lärares pedagogiska arbete. Genom att undersöka lärares erfarenheter av musikalproduktion i skolan avser studien att fördjupa kunskapen om det professionella lärararbetet som grundar sig i lärares pedagogiska och konstnärliga utövande och praktiska kunskap. LÄS MER

 4. 4. The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning Approaches to Music Notation in Western tonal music

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Cecilia Hultberg; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; notation as a cultural tool; music notation; music teachers’ education; instrumental training; apprentice education; teaching; Western tonal music; learning; musical literacy; agreed; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Sammanfattning : Abstract Centering on notation is a characteristic of Western tonal music. The printed scores are expected to provide the necessary information on musical expression. In this study, strategically selected contemporary musicians’ ways of under-standing the printed scores are investigated. LÄS MER

 5. 5. Monsters I Love : On Multivocal Arts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms konstnärliga högskola

  Författare :Alex Nowitz; Stockholms konstnärliga högskola.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Music; acousmatic and disembodied voice; æsthetics of uncertainty and in-between; composer-performer; contemporary vocal performance art; custom musical instrument DIY ; digital musical instrument DMI ; electronic and electroacoustic music; expanding the field of vocal performance art; extended vocal techniques; extending the voice; gesture-controlled live electronics; improvisation and real-time composition; inclusive vocal performance practises; interactive sound and music; multidirectional listening; multivocality; multivocal voice; new vocality; sampling practises for vocal and musical improvisation; schizophonic practices; sensor-based and computer-based technology; singer-composer; sound art; sound technology; STEIM; strophonion; vocal materiality and liminality; vocal personas; vocal sound dance; wireless technology; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : Proposing a ‘multivocal practice’ in the vocal arts, this exposition (documented artistic research project) embodies an inclusive approach to four core categories for the contemporary performance voice: the singing, speaking, extended and disembodied voice. The culmination of a four-year PhD project in the Performative and mediated practices, with specializations in choreography/film and media/opera /performing arts, it documents artistic research sub-projects through the presentation of multimedia material, interweaving performance recordings with reflection and informative threads. LÄS MER