Självklara drycker? : kaffe och alkohol i social samvaro

Sammanfattning: Gemenskap och samhörighet kan visas genom att dricka en dryck tillsammans. Det kan innebära att gemenskapen tillsammans är så mycket viktigare än själva drycken, vilket i sig kan medföra att man dricker en dryck trots att man inte egentligen inte tycker om den. ?Den första är alltid värst?, säger en ung man som är intervjuad. Han tycker egentligen inte om alkoholdrycker, men dricker dem för att det är lättast så i en social samvaro. Samma fenomen finns med kaffe; den som egentligen inte är kaffedrickare dricker ändå kaffe. Umgänget blir så mycket lättare om man säger ?ja, tack?. Personen vill inte sticka ut eller känna att han ställer till besvär. Ingegerd Sigfridsson diskuterar detta i termer av norm och avvikelse. Normaliteten är att servera och dricka dryckerna. Att inte dricka den självklara drycken uppfattas som en avvikelse. Bland dem som dricker alkohol och kaffe betraktas det som en större avvikelse att inte dricka alkohol än att inte dricka kaffe. Avvikarna däremot ? de som inte vill ha den bjudna drycken ? upplever det som ett större problem att inte dricka kaffe än att inte dricka alkohol. Olika alkoholdrycker kan relateras såväl till klass som till kön. De intervjuade personernas stereotypa bild av vad män respektive kvinnor eller vad arbetarklass respektive medelklass sägs föredra för drycker ställer Sigfridsson mot vad informanterna berättar att de dricker. En stereotyp bild är att öl och brännvin beskrivs som arbetardrycker och vin som en medelklassdryck. I en stereotyp bild bortser man från ett könsperspektiv. Det visar sig exempelvis genom att arbetarkvinnornas val av vin negligeras eller medelklassmännens val av öl tonas ned. Valet av alkoholdryck är på olika sätt knutet till vad som förknippas vara ett ?rätt? val, både ut ett köns- och ett klassperspektiv. Sammanhanget spelar här en stor roll. I privat miljö kan man handla friare och mer efter egna önskemål än i en offentlig miljö. Dryckesvalet är en social distinktionsfaktor: social position och kulturell kompetens uttrycks genom vad du dricker, när du dricker och vem du dricker med.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.