Sökning: "Bibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 1457 avhandlingar innehållade ordet Bibliotek.

 1. 1. Klassifikation, bibliotek och samhälle : En kritisk hermeneutisk studie av "Klassifikationssystem för svenska bibliotek"

  Författare :Joacim Hansson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Library and information science; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. På väg från ingenstans : kritik och emancipation av kunskapsorganisation för feministisk forskning

  Författare :Jenny Samuelsson; Olle Persson; Annelie Bränström Öhman; Jack Andersen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnohistoriska samlingarna; feminism; kunskapsteori; svenska ämnesord; poststrukturalism; diskursanalys; sociologi; litteraturvetenskap; genusaspekter; feministisk teori; forskning; genusforskning; feministisk forskning; bibliotek; kunskapsorganisation; kunskapsorganisationssystem; klassifikationssystem; ämnesordssystem; Library and information science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This study deals with knowledge organization of feminist research, in bibliographic catalogues and in a Swedish context. The thesis develops a definition of feminist discourse which incorporates but is not limited to feminist research. LÄS MER

 3. 3. Fabriken som kulturarv : Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985

  Författare :Annika Alzén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial heritage; industrial history; industrial archaeology; cultural heritage; preservation; conservation; gräv dar du står-rörelsen the digging movement ; Norrkoping; industrial landscape; the Museum of Work; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This PhD dissertstion deals with the interest on preserving the heritage from the industrial society which arouse in Sweden during the 1970s.The remains from the industrial scoiety initially had difficulties in asserting themselves as objects of value, due to a number of inhibiting factors which excluded industry as a cultural heritage. LÄS MER

 4. 4. Den efterfrågade vetenskapen : Universitetsbibliotek, akademiska tidskrifter och vetenskapliga förlag 1968–2018

  Författare :David Dellstig; Ylva Hasselberg; Johan Svedjedal; Arne Jarrick; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Measures of diffusion; Academic journals; University Libraries; Academic Publishers; Bibliometrics; Big Science; Diffusionsmått; Vetenskapliga förlag; Bibliotek; Tidskrifter; Bibliometri; The big deal; Bibliometri; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : What is the value of academic publications? How are they valued? What affects the processes of valuation? These are the central questions dealt with in this dissertation. By studying academic infrastructure, consisting of university libraries, academic journals and academic publishers, this thesis aims to explore and understand what creates value in an international market for academic journals and publications. LÄS MER

 5. 5. Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer : Modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige

  Författare :Kristina Fjelkestam; Ebba Witt-Brattström; Annelie Bränström Öhman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; female writers; interwar period; contemporaneous novels; Swedish literary history; gender studies; cultural studies; the New Woman; new women; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : Women´s emancipation created and was created by modernity. During the Swedish interwar period this process was depicted in contemporaneous novels written by and about women. These novels make up about three per cent of the fictional prose published at the time, but they still constitute a blind spot in Swedish literary history. LÄS MER