Sökning: "midi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet midi.

 1. 1. A Quantitative Rule System for Musical Performance

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Anders Friberg; KTH.; [1995]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; music performance; expression; interpretation; rules; computer music; midi; jnd; time discrimination; locomotion; motion; listening experiment; perception; timing; phrasing; intonation; Speech and Music Communication; Tal- och musikkommunikation;

  Sammanfattning : A rule system is described that translates an input score file to a musical performance. The rules model different principles of interpretation used by real musicians, such as phrasing, punctuation, harmonic and melodic structure, micro timing, accents, intonation, and final ritard. LÄS MER

 2. 2. Strövtåg i komponerandets landskap tre studier av komponerande med hjälp av dator och musikteknologi

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lena Lundberg Vesterlund; Luleå tekniska universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to make visible and to give an insight in composing processes leading up to new music compositions. The overarching purpose was to study how men and women composed music with the aid of computers and music technology, and how they talked about their composing. The thesis is divided into three parts. LÄS MER

 3. 3. La thématique de l’eau dans l’œuvre de Marguerite Duras

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Mattias Aronsson; Högskolan Dalarna.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Marguerite Duras; thematic study; water motif; metonymy; metaphor; maternity; liberty; desire; incest; destruction; death; dichotomy; psychoanalytic theory; oriental influence;

  Sammanfattning : The aim of this thematic study is to examine how the water motif is used in Marguerite Duras’s literary work. The study shows that water has multiple functions in these texts: it is linked to major themes and creates an enigmatic atmosphere by its association with the unknown, the inexplicable and the unconscious. LÄS MER

 4. 4. ”Jag kan göra hundra låtar”. Barns musikskapande med digitala verktyg

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Bo Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Barn och musik; Komposition musik ; digitala tekniker; Musikundervisning; Datormusik; Pedagogy and didactics; Musikvetenskap; Musicology; technology; play; orality; children; creativity; musical thinking; Music education; composition; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Denna studie är en undersökning av barns musikskapande med synthesizer och dator. I studien deltog nio barn i åttaårsåldern. Musik utgör en viktig del i barns och ungdomars vardag och den stora exponering för musik som sker i vårt samhälle innebär att ingen är någon musikalisk nybörjare. LÄS MER

 5. 5. 'A passable and good temperament': a new methodology for studying tuning and temperament in organ music

  Detta är en avhandling från Göteborg : Dept. of Musicology

  Författare :Johan Norrback; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; organ; organ building; historical sources; methodology; tuning; temperament; Johann Sebastian Bach 1685–1750 ;

  Sammanfattning : Playing Johann Sebastian Bach's organ chorale O Lamm Gottes, unschuldig (BWV 656) on an organ tuned according to a historic temperament raises questions about the role of temperament in organ music. From the interpreters point of view it would be desirable to be able to compare different temperaments effect on the music, and based on that draw conclusions about the temperaments role in the interpretative process. LÄS MER