Sökning: "Ergonomi och aerosolteknologi"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade orden Ergonomi och aerosolteknologi.

 1. 1. Development and validation of a system for the generation, characterization and subsequent air- liquid interface studies of aerosol particles

  Författare :Christian Svensson; Ergonomi och aerosolteknologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nanoparticles; aggregates; aerosol; protein interactions; toxicology; dose; air liquid interface;

  Sammanfattning : Exposure to nano-sized and nanostructured aerosol particles with tailored properties are likely to increase in society. Occupational exposure to various kinds of nanostructured aerosol particles such as soot and metal aggregates already exists. LÄS MER

 2. 2. Förförande idéer

  Författare :Gudbjörg Erlingsdottir; Ergonomi och aerosolteknologi; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Många idéer cirkulerar kontinuerligt inom och mellan olika fält i samhället. En del av dessa idéer blir på modet och betraktas som legitima lösningar på olika slags problem. LÄS MER

 3. 3. Paving the way for transparency : How eHealth technology can change boundaries in healthcare

  Författare :Lena Petersson; Ergonomi och aerosolteknologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Healthcare; eHealth; Open Notes; PAEHRs; psychiatry; healthcare professionals; transparency; boundaries; boundary work; materiality; patient empowerment;

  Sammanfattning : The digitalization that currently is taking place in healthcare raises questions about how this development, with visions of more patient participation and patient empowerment, changes this sector and what role eHealth can play in these changes. The term civic health technologies (Invånartjänster) is used in Sweden to describe eHealth in the healthcare sector that is developed and deployed by the authorities for the citizens. LÄS MER

 4. 4. Using Virtual Reality for Participatory Design and Brain Injury Rehabilitation

  Författare :Roy Davies; Ergonomi och aerosolteknologi; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pollution control; Environmental technology; Data- och systemvetenskap; computer technology; Systems engineering; Case Studies; Brain Injury Rehabilitation; Participatory Design; Virtual Reality; Usability; Applications; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ;

  Sammanfattning : In this thesis, the usability of Virtual Reality (VR) has been investigated and developed within two applications: participatory design of workplaces and brain injury rehabilitation. In the first application, VR is used in combination with full scale modelling, drama and democratic meetings in an Envisionment Workshop. LÄS MER

 5. 5. Motivation och metoder. Två ingredienser i förbättringsarbete enligt Ständiga Förbättringar - Kaizen

  Författare :Clas Berling; Ergonomi och aerosolteknologi; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; motivation: participation: motivating factors; Total Quality Management: Kaizen; continuous improvements;

  Sammanfattning : Smågruppsverksamhet och ett systematiskt användande av förbättringsverktyg brukar räknas till förutsättningarna för en varaktig förbättringsprocess. Det räcker emellertid inte med att bilda grupper och utbilda i förbättringsverktyg, det måste finnas en motivation hos medarbetarna att vara aktivt delaktiga i förbättringsarbetet. LÄS MER