Sökning: "phrasing"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet phrasing.

 1. 1. Prosodic Phrasing in Spontaneous Swedish

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Petra Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; intonation.; spontaneous speech; optimality theory; prominence; grouping; phrasing; Southern Swedish; Swedish; speech planning; speech production; speech perception; prosody; phonology; phonetics; Fonetik; fonologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här studien behandlar prosodisk frasering. Det talade språket fraseras på ett sådant sätt att ord som hör nära samman innehållsmässigt och/eller syntaktiskt också produceras tillsammans i en grupp. Mellan ordgrupperna – de s k prosodiska fraserna – hör vi gränser. LÄS MER

 2. 2. Rich in Nuances: a Performance-Oriented Study of Otto Olsson’s Organ Music

  Detta är en avhandling från Göteborg : Dept. of Musicology, School of Music and Musicology, Göteborgs universitet

  Författare :Sverker Jullander; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; organ music; harmonium music; organist; composer; Otto Olsson 1879–1964 ; performance practice; music analysis; counteroint; sonata form; etude; meditation; chorale; plainsong; musical symbolism; Orgelbewegung; sound recordings; late Romantic organs; registration; tempo; metronome markings; agogics; articulation; phrasing; slurs; ornamentation; Credo Symphoniacum;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the organ music of Otto Olsson (1879–1964), a leading Swedish organist, church musician, composer, pedagogue, and organ expert in the first half of the 20th century. The aim of the study is to formulate a historical performance practice fro Olsson’s organ music, conceived within a late Romantic performance tradition, which must be regarded as lost. LÄS MER

 3. 3. A Quantitative Rule System for Musical Performance

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Anders Friberg; KTH.; [1995]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; music performance; expression; interpretation; rules; computer music; midi; jnd; time discrimination; locomotion; motion; listening experiment; perception; timing; phrasing; intonation; Speech and Music Communication; Tal- och musikkommunikation;

  Sammanfattning : A rule system is described that translates an input score file to a musical performance. The rules model different principles of interpretation used by real musicians, such as phrasing, punctuation, harmonic and melodic structure, micro timing, accents, intonation, and final ritard. LÄS MER

 4. 4. The Melody Phrasing Curve — A Visual Tool for Illustrating Perceived Musical Dynamics

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Ingemar Fridell; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; melody line; musical dynamics; Melody phrasing; perception; interpretation; visual tools; musical communication; performance;

  Sammanfattning : In Western classical music traditions, conventional ways of considering melody have been established. The tones of a melody phrase might be experienced as building up a continuous line moving between dynamical culmination points and relaxation points. In this study, a special visual tool called the Melody phrasing curve (MPhC) has been tested. LÄS MER

 5. 5. Talk on Musical Interpretation — Visual Tools for Perceived Dynamics and Points of Gravity

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Ingemar Fridell; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; communication of musical issues; visual tools; perceived dynamics; melody phrasing; points of gravity; visual illustrations; musical experiences; Musical interpretation;

  Sammanfattning : Typical for Western classical music is the process of interpreting and conveying a written score into sounding music. However, sometimes the communication of musical issues between musicians may be experienced as aggravating. LÄS MER