Sökning: "textile history"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden textile history.

 1. 1. Vackrare vardagsvara – design för alla? Gregor Paulsson och Svenska Slöjdföreningen 1915–1925

  Detta är en avhandling från Umeå : Historiska studier

  Författare :Gunnela Ivanov; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; arts and crafts; art and technology; industrial art; arts décoratifs; industrial design; history of design; household wares; architecture and engineering; housing problem; home furniture; romanticism; Deutscher Werkbund; Slöjdföreningen; Svensk Form; Swedish grace; IKEA; social aesthetics; Sozial Ästhetik; functionalism; reformation of museums; exhibitions; fairs; department stores; artefact use; taste; adult education; theological aesthetics; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; History; historia;

  Sammanfattning : This thesis is structured in six chapters. Chapter I contains an introduction and includes purpose, theory, method, and concepts. LÄS MER

 2. 2. Fostrande försörjning : fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872-1914

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Birgitta Plymoth; Britt Liljewall; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Poor relief; philanthropy; gender; middle class; family norms; female workers; working mothers; social policy; factory town; Norrköping; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis examines how the middle class in the factory town Norrköping dealt with the poverty of the working class through the public Poor Relief Board, philanthropy and the Association of Factory Owners, 1872–1914. This issue was known as “the social question” both nationally and internationally. LÄS MER

 3. 3. Kulturfolk eller folkkultur? : 1968, kulturarbetarna och demokratin

  Detta är en avhandling från Umeå : Boréa

  Författare :Johan Bergman; Bo Persson; Klas Åmark; Jens Ljunggren; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 1968; radicalisation; cultural democracy; democratisation of culture; politisation; cultural worker; professionalisation; Dramaten; Teatercentrum; Musikcentrum; Textilgruppen; KFML SKP; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History;

  Sammanfattning : Cultural folk or folk culture? 1968, cultural workers and democracy.In the early 1960’s it became clear that although Swedish citizens had experienced an overall increase in material well-being and political democracy, there were still severe shortages in terms of cultural democracy. LÄS MER

 4. 4. Stadens puls En tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760-1830

  Detta är en avhandling från Stads- och kommunhistoriska institutet

  Författare :Mats Hayen; Lars Nilsson; Christine Bladh; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early-modern time; Household structure; Daily life; Structuration theory; Time-geography; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History;

  Sammanfattning : This study addresses the question of change in household structure and the reproduction of “life from day to day”. It is based on structuration theory, time-geography and Allan Pred’s theory of place as historically contingent process. LÄS MER

 5. 5. The Golden Fleece of the Cape Capitalist expansion and labour relations in the periphery of transnational wool production, c. 1860–1950

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fredrik Lilja; Jan Lindegren; Jimmy Engren; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; capitalist expansion; transnational production; commodity chains; accumulation of capital; labour relations; shepherds; wool farming; fencing; environment; generational division of labour; gendered division of labour; imperialism; capitalism; British Empire; Rosa Luxemburg; South Africa; the Cape; eastern Cape.; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis is about the organisation, character and change of labour relations in expanding capitalist wool farming in the Cape between 1860 and 1950. It is an attempt to analyse labour in wool farming within a transnational framework, based on an expansion of capital from core to periphery of the capitalist world-economy. LÄS MER