Den östnordiske ballade - oral teori og tekstanalyse. : Studier i Danmarks gamle Folkeviser

Sammanfattning: Disputatsen introducerer den internationale balladeforskning siden 1900, idet balladen beskrives som en internationalt udbredt kunstform med mange ganrer. Den indförer en skelnen mellem to af disse, östnordiske viser og vestnordiske kvad; sidstnävnte har et forläg i historiske begivenheder, myter eller litteräre fortällinger, mens viser generelt er fiktion med skabelonagtige handlinger. Begge genrer er opbygget i dramatiske scener, ofte med ganske originale replikker, introduceret af en skenbart objektiv fortäller og krydret med et folkeligt, lyrisk billedsprog, tildels i skikkelse af formler. Hver af disputatsens fire dele afrundes med en längere tekstanalyse. Fjerde del diskuterer visens typiske ästetik, og det vises at en feminin billedverden har haft stor indflydelse på visernes introduktionsfelter; i centralfelterne kan handlingen ofte slå om fra realis til irrealis, den bliver panisk og overskridende, mens finalfeltet söger at opnå forlig og kontraktindstiftelse, eller forlis og tragedie.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.