Sökning: "Barn idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Barn idrott.

 1. 1. Ledarna och barnidrotten : Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran

  Författare :Karin Redelius; Lars-Magnus Engström; Martin Johansson; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child and youth sports; sports leaders; coach; upbringing; Bourdieu; habitus; symbolic capital; gender; Education; Pedagogik; Skolidrott; pedagogik; Idrottsledare; genusaspekter; Idrott; Idrottsundervisning; Barn och idrott; Ungdomsidrott;

  Sammanfattning : An important premise for the study is the pedagogic importance of sports, that children and youth via sports and its leaders consciously and unconsciously incorporate and teach themselves skills, habits and knowledge as well as norms and values. Another premise is that sports leaders, like other teachers and leaders, work in a time where new conditions prevail for children’s upbringing and for the role as a leader. LÄS MER

 2. 2. Barn i rörelse : Om förutsättningar för utveckling i alternativa (?) idrottsaktiviteter

  Författare :Johan Högman; Christian Augustsson; Pernilla Hedström; Annica Löfdahl; Johan Norberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; alternative sports programs; physical activity; children; development; bioecological theory; alternativa idrottsaktiviteter; fysisk aktivitet; rörelse; barn; utveckling; bioekologisk teori; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The focus of this doctoral dissertation is programs and interventions aiming to increase the proportion of children that is physically active. These efforts are called alternative sports activities as their ambition is to offer alternative developmental paths that may complement the traditional sporting environments. LÄS MER

 3. 3. Barn, föräldrar och idrott : En intervjustudie om fostran inom fotboll och golf

  Författare :Staffan Karp; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; children; family; golf; meaning of sport; parents; upbringing; soccer; society;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to describe and understand the significance of sports for children active in sports, their parents, and family. I am interested in how daily sports practice is understood by children active in sports and their parents and what sports mean for upbringing of children and young people. LÄS MER

 4. 4. I skilda idrottsvärldar : barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll

  Författare :Inger Jeanette Eliasson; Staffan Karp; Martin Johansson; Göran Patriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child sport; education; ethnography; football; gender; generation; socialisation; sport leader; sport parent; sport pedagogy; Barn idrott; etnografi; fotboll; genus; generation; socialisation; pedagogik; idrottsförälder; idrottsledare; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The sporting triangle represents the relationships among children, leaders and parents in the context of child sport. These relations are of significant importance for the child’s experience of sport. LÄS MER

 5. 5. Barns delaktighet i pediatrisk vård – perspektiv, erfarenheter och möjligheter till förändring utifrån barn med långvarig sjukdom

  Författare :Britt-Mari Gilljam; Petra Svedberg; Jens M. Nygren; Susann Arvidsson; Maria Björk; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; e-health services; long-term diseases; patient participation; pediatric care; Barn; patientdelaktighet; långvarig sjukdom; e-hälsotjänster; pediatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det senaste decenniet har patientens delaktighet fått en allt större uppmärksamhet i forskning, riktlinjer, lagar och klinisk vård. Men många barn känner sig inte delaktiga i sin vård. Vårdpersonal och föräldrar talar ofta över huvudet på barn och ofta förstår barnen inte vad de vuxna pratar om. LÄS MER