Barn, föräldrar och idrott : En intervjustudie om fostran inom fotboll och golf

Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

Författare: Staffan Karp; Umeå Universitet.; [2000]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.